Zbawienie przyszło przez krzyż

Święty Jan Paweł II nauczał „Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym.” Wypełniając wezwanie naszego Rodaka w Niedzielę Palmową i XVIII rocznicę Jego śmierć wyruszyliśmy na Drogę Krzyżową ulicami naszej miejscowości. Podczas rozważań przypominaliśmy sobie naukę Papieża. Idąc drogą krzyżową naszego Pana modliliśmy się za naszą wspólnotę parafialną, ojczyznę i nasze rodziny a także o zaprzestanie nagonki na św. Jana Pawła II. 
Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział oraz pomoc w organizacji.

Galeria zdjęć