Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC) jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, które zostało założone przez bł. Honorata Koźmińskiego i Matkę Wandę Olędzką w 1889 roku w Zakroczymiu. Jego członkiem może zostać każdy praktykujący katolik, który pragnie pomagać cierpiącym w czyśćcu przez dostępne dla siebie środki, takie jak: modlitwa, ofiara, jałmużna, dobre uczynki, post, etc.
Członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Dniem szczególnej wzajemnej łączności między członkami APDC i Siostrami jest każdy poniedziałek. Siostry w tym dniu modlą się w intencji wszystkich członków zarówno żyjących, jak i zmarłych, członkowie zaś modlą się za siostry i o nowe powołania do Zgromadzenia.

Dla młodzieży przeznaczone jest Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca (MDPC).

W naszej parafii Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym powstało 26 marca 2000 r. Założycielem była s. Kinga Szczurek. Obecnie odpowiedzialną za APDC jest s. Anna Czajkowska, a animatorką pani Marianna Facon. Aktualnie w APDC jest około 80 osób.

Członkowie APDC mając na uwadze to, iż są powołani do świętości:

  • przystępują regularnie do sakramentów świętych, zwłaszcza do sakramentu pojednania,
  • czytają i rozważają Pismo Święte,
  • okazują czynną miłość bliźniego,
  • korzystają z dostępnych środków, które pomagają im w rozwoju życia duchowego i wytrwaniu w łasce Bożej,
  • codziennie odmawiają dowolną modlitwę za zmarłych (Akt codziennego zaofiarowania),
  • ofiarują codzienne trudy, wynikające z obowiązków stanu, zawodu, a także doznane przykrości, cierpienia itp. w intencji zmarłych, których dusze przebywają w czyśćcu,
  • w miarę możliwości zamawiają msze święte za zmarłych lub ofiarowują za nich swoje uczestnictwo w Eucharystii. W naszej parafii w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca odprawiane są Msze Święte w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu
  • w intencji zmarłych, poddanych oczyszczeniu, ofiarują dobre uczynki, jałmużnę, odpusty, uczynki pokutne.