Szkolne Koła Caritas

Szkolne Koła Caritas działają przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Adamowie, Gimnazjum im. SGO Polesie w Adamowie i Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie.

Każde Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się, na zasadzie wolontariatu, w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad kołami sprawują opiekunowie Kół, którymi są nauczyciele ze szkoły, zatwierdzeni przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas Diecezjalnej. Obecnie są to Panie: Elżbieta Facon i Natalia Woś w Zespole Szkół, Grażyna Sitarska w Gimnazjum oraz Bożena Osial i Joanna Ponczek w Szkole Podstawowej. Natomiast opiekę duchową nad kołami sprawuje asystent Kół — Ks. Tomasz Grochowski.

Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów, a także kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym przykazania miłości bliźniego. Swoje działania realizują na terenie Szkoły, Parafii oraz Adamowa, głównie przeprowadzając ogólnopolskie zbiórki żywności pod hasłem „Tak Pomagam!”.

Cieszymy się z faktu, że są w naszej społeczności szkolnej młodzi, wrażliwi ludzie, dla których ważne jest dobro drugiego człowieka