W parafii pracują…

Proboszcz
Ks. mgr Tadeusz Lament (od 2016 r.)

Wikariusz
Ks. mgr Adam Klimek (od 1.07.2020 r.)

W parafii pomagają
Ks. mgr Marek Bieńkowski – dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej
Ks. Paweł Zazuniak- wicedyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

Organistka
Agnieszka Oleksy

Obowiązki kościelnego pełni
Ewa Przybysz