Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

3 – 9 kwietnia 2023 r.

Poniedziałek 3 IV 2023
Wielki Poniedziałek
700   † Ryszarda (imieninowa), Mariannę, Juliana i Stanisława Koziołków.
700   † Helenę Józwik, of. wnuczka Karolina z rodziną.
1700   † Stanisława Wierzbickiego.
1700   † Za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.
1700   † Ryszarda Chudzika (imieninowa).
1730   † Stanisława Hanusa, of. od uczestników pogrzebu.

Wtorek 4 IV 2023
Wielki Wtorek
700   † Leszka Szewczula (21 rocz.).
700   † Wiesława i Teresę Wołków, zmarłych z rodz. Szymanków i Radomskich.
1700   Dziękczynno-błagalna w 40 rocz. ślubu Urszuli i Krzysztofa.
1700   † Ewę Kochańską.
1730   † Zmarłych rodziców i braci z rodziny Kowalewskich.

Środa 5 IV 2023
Wielka Środa
700   † Mariannę (18 rocz.), Józefę, Wawrzyńca, Edwarda, Sabinę, Ignacego, Ryszarda, Jakuba, zmarłych z rodz. Stępniaków i Maronów, Łucję i Tadeusza Tymińskich, Janinę, Aleksandra, Barbarę i Jana Pyszczaków, Anielę i Edwarda Kępków.
700   † Stanisława Gozdołka, of. od uczestników pogrzebu.
1700   † Józefę Mizak (1 rocz.), Józefa Ponikowskiego, zmarłych z rodz. Mizaków i Ponikowskich.
1700   † Stanisława Hanusa, of. rodzina z Kalwarii Zebrzydowskiej.
1730   † Kazimierza i Genowefę Buczkowskich oraz ich dzieci,  of. córka Danuta z rodziną.

Czwartek (I miesiąca) 6 IV 2023
WIELKI CZWARTEK MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
1800   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na każdy dzień posługi kapłańskiej dla księży pracujących w naszej parafii.
1800   † Mieczysława, Feliksa, Helenę, Janinę, Aleksandra, Franciszkę, Stanisława, Kazimierza, zmarłych z rodz. Ozygałów, Lipińskich i Kapiców.
1800   † Stanisława Hanusa, of. od uczestników pogrzebu.

Piątek 7 IV 2023 (I miesiąca)
WIELKI PIĄTEK
1800   LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Sobota 8 IV 2023
WIELKA SOBOTA LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
2000   † Jerzego, Franciszkę, Bronisławę, Antoniego, Leszka, zmarłych z rodziny Nowickich, Aleksandrę, Józefa i Elżbietę Baranów, zmarłe babcie i dziadków, Zofię Oleszkiewicz.
2000   O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla synów i ich rodzin.

Niedziela 9 IV 2023
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
600   REZUREKCJA-Za parafian.
1000   † Stanisława (rocz.), Barbarę, Franciszkę, Ludwika, Zofię, Adama, Zygmunta, Teresę, Małgorzatę, Helenę, rodziców, dziadków, chrzestnych, szwagrów, znajomych, krewnych, sąsiadów z obojga stron, księży, którzy pracowali w naszej parafii, zmarłych z rodz. Maronów, Ponikowskich, Józwików, Sidorów, Wierzbickich i dusze w czyśćcu cierpiące.
1000   † Tadeusza Różyckiego (18 rocz.).
1000   † Andrzeja Dzido (rozpoczęcie gregorianki).
1200   † Genowefę, Edwarda i Stanisława Bisków.
1200   † Martę, Edwarda i Henrykę Galińskich, Janinę i Łukasza Jagiełłów.
1200   † Mariannę Józwik (4 rocz.), of. córka Marzena.
1600   NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ.