grupa 14c na Jasnej Górze

Grupa pielgrzymkowa 14C

Grupa Czerwona;

Patron Grupy: Św. Anna;

Grupa z dekanatu adamowskiego;

Liczba pątników w 2018 roku: 71 osób;

Przewodnik: ks. Marek Kondej;

Przebyte kilometry: 321.

„Czternaście C” grupa wspaniała, na Jasną Górę bardzo pójść chciała.
Więc z Woli Gułowskiej ruszyli śmiało, by drogą ogłaszać wieść wspaniałą.
Modlitwą i śpiewem chwalili Maryję, uśmiechem wspierali się w trudnych chwilach.
Patronką grupy św. Annę obrali i do niej swe prośby kierowali.
Lecz co by było bez duchowego wsparcia, super przewodnika czyli księdza Marka.
Choć słońce świeciło i bolały nogi, ksiądz Marek tłumaczył nam Boskie drogi.
Służb mamy kilka i dziękować chcemy, służbie muzycznej za śpiew bez ściemy.
Za to, że każdy porządkowy wędrował jak druh gdy na szlaku kierować trzeba było ruch.
Zdrowie jest ważne o tym wiemy, więc siostrom medycznym bardzo dziękujemy.
Dzięki sercom dobrym doszliśmy do Częstochowy, będzie to dla nas czas najlepszej odnowy.
Teraz Maryi pokłonić się chcemy, dziękując za łaski dla ojczystej ziemi..