Informujemy, że od nowego roku szkolnego 2022/23 prowadzimy nabór do klas TECHNIK LEŚNIK i TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU! Jest to nowa i ciekawa propozycja dla uczniów kończących szkołę podstawową. Żadna ze szkół średnich w powiecie łukowskim nie prowadzi kształcenia w tych kierunkach.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

 • biologia

Lista przedmiotów punktowanych

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język angielski

Ósmoklasisto! W naszej szkole zdobędziesz umiejętności:

 Technik architektury krajobrazu:

 • przeprowadzania inwentaryzacji terenów zieleni;
 • opracowywania projektów elementów terenów zieleni;
 • opracowywania kosztorysów na podstawie dokumentacji projektowej;
 • prowadzenia prac w zakresie urządzania, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni;
 • opracowania dokumentacji powykonawczej.

Technik leśnik:

 • prowadzenia prac związanych z ochroną lasu;
 • prowadzenia prac związanych z hodowlą lasu;
 • prowadzenia gospodarki łowieckiej;
 • prowadzenia działań związanych z ochroną przyrody, turystyką i edukacją;
 • wykonywania prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych.

Po ukończeniu wybranego kierunku będziesz miał możliwość zatrudnienia w:

Technik architektury krajobrazu:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury Krajobrazu;  
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; 
 • jednostkach administracji samorządowej (m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni);
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody;
 • właścicieli obiektów krajobrazowych;
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

Technik leśnik:

 • jednostkach organizacyjnych lasów państwowych;
 • biurach, przedsiębiorstwach i organizacjach społeczno- gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni; 
 • jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających przygotowania w zakresie zieleni oraz placówkach związanych z ochroną środowiska.

Szkoła ma dogodną lokalizację. Przy szkole działa internat. ZAPRASZAMY!

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Adamowie - klasa wielozawodowa

W klasie wielozawodowej uczeń może wybrać dowolny zawód i realizować kształcenie w naszej szkole. Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w zakładach pracy. Szkoła zapewnia pomoc w znalezieniu praktyk zawodowych. Współpraca szkoły z lokalnymi przedsiębiorcami daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych naszych uczniów tak, aby byli oni konkurencyjni na rynku pracy. Zapewniamy gruntowne przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz zdobycie dodatkowych umiejętności.

Lista przedmiotów punktowanych podczas rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy - najwyższa ocena
 • wychowanie fizyczne jeżeli brak wf, to najwyższa ocena z biologia, edb, geografia)

Nauczane języki obce: język angielski (nauczane od podstaw lub jako kontynuacja)

Dlaczego MY?

 • TY wybierasz zawód
 • współpraca z lokalnymi pracodawcami daje możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • pomoc w poszukiwaniu praktyk zawodowych
 • atmosfera sprzyjająca nauce
 • indywidualne podejście nauczycieli do uczniów
 • atrakcyjna baza sportowa z salą fitness
 • opieka pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego
 • gabinety stomatologa i pielęgniarki szkolnej
 • dogodna lokalizacja
 • możliwość kontynuacji nauki w Szkole Branżowej II stopnia lub LO dla Dorosłych

Branżowa Szkoła I Stopnia w Adamowie - klasa fryzjerska

(liczba miejsc: 12)

Oferujemy naukę w klasie kształcącej w zawodzie fryzjer.

Jeżeli jesteś: kreatywny, dokładny, odpowiedzialny. Jeżeli cenisz: poczucie estetyki, niezależność, samodzielność. Jeżeli chcesz: prowadzić własną firmę, tworzyć modne fryzury, wykonywać prestiżowy zawód... 
Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!  Branżowa Szkoła I Stopnia w Adamowie oferuje naukę w zawodzie FRYZJER.

Fryzjer zajmuje się układaniem fryzur, odpowiednim strzyżeniem i wymodelowaniem włosów oraz wszelkimi rodzajami koloryzacji włosów. Wykonuje szereg dodatkowych usług takich jak: masaż głowy, zabiegi regeneracyjne włosów zniszczonych. Doradza klientom w doborze fryzur na szczególne okazje.

W ostatnich latach wciąż rośnie zapotrzebowanie na usługi fryzjerskie, co gwarantuje duże możliwości zdobycia pracy.

W naszej szkole zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej pracowni, w małych grupach. Dysponujemy trzema stanowiskami fryzjerskimi i trzema myjniami. Posiadamy wysokiej jakości sprzęt fryzjerski, taki jak: sauna i pielęgnica do regeneracji włosów. Pracujemy na bardzo dobrych kosmetykach i farbach do włosów.

Podczas nauki w klasie fryzjerskiej uczeń zostanie przygotowany do: wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów, wykonywania zabiegów chemicznych włosów, wykonywania strzyżenia włosów, wykonywania stylizacji fryzur.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje: A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

Absolwent klasy fryzjerskiej po potwierdzeniu kwalifikacji A.19 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Lista przedmiotów punktowanych podczas rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy - najwyższa ocena
 • wychowanie fizyczne a jeżeli brak wf, to najwyższa ocena z biologia, edb, geografia.

Nauczane języki obce: język angielski (nauczane od podstaw lub jako kontynuacja)

Co nas wyróżnia

 • współpraca z lokalnymi pracodawcami dająca możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • atmosfera sprzyjająca nauce
 • indywidualne podejście nauczycieli do uczniów
 • atrakcyjna baza sportowa z salą fitness
 • opieka pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego
 • gabinety stomatologa i pielęgniarki szkolnej
 • 2-3 osobowe pokoje w internacie
 • możliwość kontynuacji nauki w Szkole Branżowej II stopnia lub LO dla Dorosłych

Branżowa Szkoła I Stopnia w Adamowie - klasa kucharska

(liczba miejsc: 12)

Oferujemy naukę w klasie kształcącej w zawodzie kucharz.

Kucharz zajmuje się przyrządzaniem różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, a nawet ciast i deserów. Jednak wbrew najczęstszym skojarzeniom jego praca nie sprowadza się tylko do zapewnienia posiłków. Od kilkunastu lat sztuka kulinarna przeżywa swoisty renesans. Często to nie sam lokal, ale konkretny kucharz stanowi magnes przyciągający klientów. Profesjonalny kucharz to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także w wielu przypadkach prawdziwy artysta, który potrafi z gotowania i przygotowanych potraw uczynić prawdziwą sztukę. Ponadto dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają przyrządzania potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do różnych okazji.

W naszej szkole przyszli kucharze mogą doskonalić swoje umiejętności zawodowe, pogłębiać wiedzę praktyczną, uczyć się pracy w zespole. Zajęcia praktyczne podczas nauki odbywają się w nowoczesnej pracowni, w małych grupach. Pracownia posiada profesjonalne wyposażenie oraz zaplecze gastronomiczne zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Głównym atutem tego kierunku jest możliwość łatwego zdobycia pracy zarówno na rynku krajowym jak i w zagranicznym.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje: TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

Absolwent klasy kucharskiej po potwierdzeniu kwalifikacji TG.07 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Lista przedmiotów punktowanych podczas rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy - najwyższa ocena
 • wychowanie fizyczne a jeżeli brak wf, to najwyższa ocena z edb, geografia, plastyka

Nauczane języki obce: język angielski (nauczane od podstaw lub jako kontynuacja)

Co nas wyróżnia

 • możliwość kontynuacji nauki w Szkole Branżowej II stopnia lub LO dla Dorosłych
 • współpraca z lokalnymi pracodawcami dająca możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • atmosfera sprzyjająca nauce
 • indywidualne podejście nauczycieli do uczniów
 • atrakcyjna baza sportowa z salą fitness
 • opieka pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego
 • gabinety stomatologa i pielęgniarki szkolnej
 • 2-3 osobowe pokoje w internacie

Liceum Ogólnokształcące im. Batalionów Chłopskich w Adamowie - klasa wieloprofilowa

Jesteśmy szkołą o bogatej tradycji.  W szkole panuje miła, przyjacielska atmosfera, ponieważ wszyscy się znają. Stwarzamy możliwość samorealizacji w różnych kołach zainteresowań, organizacjach charytatywnych. Dogodna lokalizacja to niewątpliwie nasz atut. Posiadamy również miejsca w internacie, w pokojach 2-3 osobowych.

Naszym uczniom proponujemy wybór trzech przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Każdy uczeń może  stworzyć swój własny profil przedmiotowy. Rozpoczynając naukę w klasie I uczniowie dokonują wyboru języka wiodącego i języka dodatkowego. Oferta języków obcych obejmuje język angielski oraz do wyboru język niemiecki lub rosyjski (nauczane od podstaw lub jako kontynuacja). Daje to szansę rozwijania różnorodnych pasji, zapewnia dobre przygotowanie do matury i łatwiejszy start w dorosłe życie. Podejmując decyzję o wyborze szkoły ponadpodstawowej pamiętaj: W NASZEJ SZKOLE MASZ MOŻLIWOŚĆ WYBORU!!!
 

 

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 • biologia
 • geografia
 • język angielski 
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Lista przedmiotów punktowanych

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy - najwyższa ocena
 • historia

Proponujemy dodatkowo INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

 • Wizaż i stylizacja
 • Grafika 3D i projektowanie gier komputerowych

Oferujemy:

 • dodatkowe zajęcia z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • zajęcia w małych grupach
 • miłą i przyjazną atmosferę
 • rozwijanie swoich pasji w kołach przedmiotowych i sportowych
 • indywidualne podejście nauczycieli do uczniów
 • atrakcyjną bazę sportową z salą fitness
 • opiekę pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego
 • gabinety stomatologa i pielęgniarki szkolnej
 • 2-3 osobowe pokoje w internacie

Back to top