Branżowa Szkoła I Stopnia w Adamowie - klasa wielozawodowa

W klasie wielozawodowej uczeń może wybrać dowolny zawód i realizować kształcenie w naszej szkole. Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w zakładach pracy. Szkoła zapewnia pomoc w znalezieniu praktyk zawodowych. Współpraca szkoły z lokalnymi przedsiębiorcami daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych naszych uczniów tak, aby byli oni konkurencyjni na rynku pracy. Zapewniamy gruntowne przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz zdobycie dodatkowych umiejętności.

Lista przedmiotów punktowanych podczas rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy - najwyższa ocena
 • wychowanie fizyczne jeżeli brak wf, to najwyższa ocena z biologia, edb, geografia)

Nauczane języki obce: język angielski (nauczane od podstaw lub jako kontynuacja)

Dlaczego MY?

 • TY wybierasz zawód
 • współpraca z lokalnymi pracodawcami daje możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • pomoc w poszukiwaniu praktyk zawodowych
 • atmosfera sprzyjająca nauce
 • indywidualne podejście nauczycieli do uczniów
 • atrakcyjna baza sportowa z salą fitness
 • opieka pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego
 • gabinety stomatologa i pielęgniarki szkolnej
 • dogodna lokalizacja
 • możliwość kontynuacji nauki w Szkole Branżowej II stopnia lub LO dla Dorosłych

Back to top