Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie znajduje się na terenie gminy Adamów, w pow. łukowskim, w północno-zachodniej części województwa lubelskiego. Jest placówką oświatową z wieloletnią tradycją. Działa od 1944 roku, początkowo jako Gimnazjum Koedukacyjne, a następnie jako Liceum Ogólnokształcące. W 1983 r. Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię Batalionów Chłopskich, a w 1998 r. powołano do życia Zespół Szkół. Od powstania do dziś szkoła spełnia w środowisku ważną rolę oświatowo-kulturalną. Obecnie w skład Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie wchodzą następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Batalionów Chłopskich, Branżowa Szkoła I stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Branżowa Szkoła II stopnia, Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Baza lokalowa szkoły odpowiada potrzebom dydaktyczno-wychowawczym. Dysponujemy wieloma pracowniami specjalistycznymi, w tym komputerowymi, fizyczną, chemiczną, biologiczną, historyczną oraz praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz i w zawodzie fryzjer. Na terenie szkoły znajduje się sala gimnastyczna o powierzchni 480 m2, sala fitness doposażona we współpracy z SP ZOZ w Adamowie w nowoczesne urządzenia oraz siłownia z pełnym zapleczem sanitarnym. Ponadto uczniowie korzystają z kompleksu boisk sportowych ORLIK usytuowanych obok budynku szkoły. W szkole działa gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej oraz gabinet stomatologiczny. Ważnym miejscem edukacyjnym szkoły jest biblioteka szkolna i czytelnia, wyposażone w bogaty księgozbiór i materiały dydaktyczne, w tym także na nośnikach elektronicznych. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny dający możliwość rodzicom i uczniom analizowania na bieżąco wyników nauczania i frekwencji. Uczniowie szkoły zawodowej mogą kształcić się w różnych zawodach. Szkoła pomaga w znalezieniu praktyk zawodowych u renomowanych pracodawców, zaś fryzjerzy i kucharze odbywają je w bardzo nowoczesnych pracowniach w szkole.

W naszej szkole nikt nie jest anonimowy. Zapewniamy uczniom tak ważne dziś poczucie bezpieczeństwa i miłą atmosferę. Młodzież może korzystać z pomocy pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. Mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą samodzielnie wybrać naukę wiodącego języka obcego. Tylko u nas młodzież ma możliwość dokonania wyboru rozszerzeń i nauki języka łacińskiego.

Chętnym uczniom oferujemy zamieszkanie w internacie.

Back to top