Informujemy, że od nowego roku szkolnego 2022/23 prowadzimy nabór do klas TECHNIK LEŚNIK i TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU! Jest to nowa i ciekawa propozycja dla uczniów kończących szkołę podstawową. Żadna ze szkół średnich w powiecie łukowskim nie prowadzi kształcenia w tych kierunkach.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

 • biologia

Lista przedmiotów punktowanych

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język angielski

Ósmoklasisto! W naszej szkole zdobędziesz umiejętności:

 Technik architektury krajobrazu:

 • przeprowadzania inwentaryzacji terenów zieleni;
 • opracowywania projektów elementów terenów zieleni;
 • opracowywania kosztorysów na podstawie dokumentacji projektowej;
 • prowadzenia prac w zakresie urządzania, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni;
 • opracowania dokumentacji powykonawczej.

Technik leśnik:

 • prowadzenia prac związanych z ochroną lasu;
 • prowadzenia prac związanych z hodowlą lasu;
 • prowadzenia gospodarki łowieckiej;
 • prowadzenia działań związanych z ochroną przyrody, turystyką i edukacją;
 • wykonywania prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych.

Po ukończeniu wybranego kierunku będziesz miał możliwość zatrudnienia w:

Technik architektury krajobrazu:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury Krajobrazu;  
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; 
 • jednostkach administracji samorządowej (m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni);
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody;
 • właścicieli obiektów krajobrazowych;
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

Technik leśnik:

 • jednostkach organizacyjnych lasów państwowych;
 • biurach, przedsiębiorstwach i organizacjach społeczno- gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni; 
 • jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających przygotowania w zakresie zieleni oraz placówkach związanych z ochroną środowiska.

Szkoła ma dogodną lokalizację. Przy szkole działa internat. ZAPRASZAMY!

Back to top