Harmonogram zebrań rodzicielskich w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie w roku szkolnym 2021/2022

  • 07 września 2022 roku (środa) godz. 16:00 - (wybór Rad Oddziałowych Rodziców, zapoznanie z procedurami egzaminu  maturalnego/zawodowego, zapoznanie ze zmianami w statucie)
  • 5 grudnia 2022 roku (poniedziałek) godz. 16:00 - (poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną)
  • 06 lutego 2023 roku (poniedziałek) godz. 16:00 - (podsumowanie pracy w I półroczu)
  • 22 maja 2023 roku (poniedziałek) godz. 16:00 - (poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną)

Porządek zebrań z rodzicami:

  1. Ogólnoszkolne spotkanie.
  2. Spotkania w klasach z wychowawcami.
  3. Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami.

Back to top