Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Oferta 2022
Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Oferta 2022

  

Wydarzenia

loading...

Uroczystości

loading...

Wycieczki

loading...

Sukcesy

loading...

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
naszym Kolegom i Koleżankom oraz wszystkim Pracownikom Szkoły
życzymy,
aby magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniosła Wam spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok 2020 obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

W środę 11.12.2019 r. ramach działań profilaktyczno-wychowawczych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i Komisariatu Policji w Adamowie spotkali się z uczniami klas pierwszych. Tematem przewodnim spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich. Policjanci poruszyli temat agresji słownej, kradzieży, stosowania przemocy fizycznej i psychicznej w szkole i poza nią. Uwrażliwiali na odpowiedzialne korzystanie z Internetu. Poinformowali też uczniów o tym: co grozi za posiadanie i używanie substancji niedozwolonych, jakie są konsekwencje prawne za popełnione czyny przez nieletnich. Udzielili także rad, jak należy postępować, aby nie popaść w konflikt z prawem. Spotkanie było interesujące i pouczające. Mamy nadzieję, że przekazana uczniom wiedza znajdzie zastosowanie w praktyce.

W dniach 6 i 7 grudnia 2019 roku odbyła się XVI Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas „TAK. POMAGAM!”. We współpracy z Caritas Diecezji Siedleckiej wolontariusze SK Caritas przeprowadzili akcję zbierania żywności w sklepach na terenie Adamowa.

Podczas bożonarodzeniowej akcji zbierane były produkty spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia . Zebrano 570 kg żywności. Ze zgromadzonych produktów wolontariusze przygotowali paczki świąteczne. Odbiorcami stały się rodziny uczniów naszej szkoły będące w trudnej sytuacji materialnej, osoby chore i samotnie wychowujące dzieci .

Serdeczne podziękowania darczyńcom, właścicielom sklepów, wolontariuszom i wszystkim zaangażowanym w akcję !

18 listopada br. nasi uczniowie wzięli udział w finałowym etapie konkursu chemicznego „Z chemią za pan brat” organizowanego przez redakcję Kuriera Lubelskiego, przy wsparciu merytorycznym pracowników Wydziału Chemii UMCS. W ostatnim etapie poszczególne szkoły mogły reprezentować 3-osobowe drużyny (1 uczeń klasy I, 1 uczeń klasy II i 1 uczeń klasy III liceum). Zwycięzcami etapu szkolnego w swojej kategorii, a zarazem reprezentantami Zespołu Szkół w Adamowie okazali się: Oktawia Więckowska (1 A LO), Kinga Zagrodnik (2 A LO) i Jakub Duran (3 A LO).

11 listopada br. w 101. rocznicę odzyskania niepodległości w naszym kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. W dniu Narodowego Święta Niepodległości licznie zebrani parafianie dziękowali za odzyskaną wolność po 123 latach niewoli. W świątyni obecne były sztandary i poczty sztandarowe: OSP, Gminy Adamów oraz szkoły podstawowej i oczywiście naszej szkoły (chorąży – Jakub Kępa i Sebastian Patkowski oraz przyboczne – Natalia Araźna, Alicja Dzido, Małgorzata Gremplewska i Julia Marchwicka).

W dniu 7.11.2019r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wernisażu wystawy „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny” połączonym z wykładem autorki dr Beaty Kozaczyńskiej - wykładowcy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Swoją obecnością zaszczycił nas wójt gminy Karol Ponikowski, zaś spotkanie otworzyła dyrektor biblioteki Iwona Adamska. Obecni byli też między innymi dyrektor naszej szkoły Jarosław Szczepaniak, nauczyciele Krystyna Maria Sadło i Paweł Warpas. Tematem prelekcji były tragiczne wydarzenia połączone z masowymi i przymusowymi wysiedleniami mającymi miejsce w latach 1942–1943. Według historyków Niemcy w tym czasie wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 100 tysięcy Polaków, w tym 30 tysięcy dzieci, w których miejsce władze III Rzeszy zamierzały osiedlić kilkadziesiąt tysięcy kolonistów niemieckich.

Na przełomie września i października br., od 23.09 do 11.10.2019r. w Zespole Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie wspólnie z AIESEC realizowany był projekt NEXT STEP. AIESEC to międzynarodowa, niezależna organizacja studencka działająca w 122 krajach, stanowiąca platformę dla młodych ludzi do odkrywania i rozwijania potencjału poprzez projekty realizowane w zespołach. Projekt Next Step, który skierowany jest do szkół średnich wspiera Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 8, istotą którego jest zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie  ogłasza nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do współpracy obejmującej napisanie wniosku i późniejszą realizację  projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Nabór przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146). Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera podlega publikacji na stronie internetowej www.zswadamowie.pl

To hasło towarzyszyło wszystkim uczestnikom konferencji, którzy spotkali się 15 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamowie. Tego dnia miało miejsce forum „Wspólnie dla młodzieży z gminy Adamów”. W naszej dyskusji udział wzięli przedstawiciele reprezentujący władze lokalne, między  innymi Wójt Gminy Adamów i Przewodnicząca Rady Gminy. Ponadto byli obecni przedstawiciele szkół, Domu Kultury w Woli Gułowskiej, GOPS, policji, bibliotek, straży pożarnej, sołtysów i organizacji pozarządowych.

Znajdź nas na FB

         

Zespół Szkół
im. Gen. Franciszka Kamińskiego
w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Cmentarna 6

sekretariat czynny 7:45-15.45

 Dyrektor Sylwia Żelazowska 
tel. 25 755 31 69

Internat przy Zespole Szkół w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Szkolna 4d
tel. 25 631 87 40

Back to top