Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

„Otwórzcie bramy, co nietknione stały 
Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały. 
Któż ten Król chwały? I Kto jest ten mężny? 
Pan mocny w boju, i Bóg nasz potężny.”

W czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego Kościół Katolicki przeżywa Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana inaczej Boże Ciało. Jest to uroczystość na cześć Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Boże Ciało stwarza wspaniałą okazję do rozważania tajemnicy Eucharystii oraz okazją do zamanifestowania naszej wiary. W naszej świątyni uroczysta Msza Święta sprawowana była o godzinie 10.00. Następnie wyruszyliśmy w procesji Eucharystycznej na ulice naszej miejscowości. Licznie zgromadzeni parafianie szli za Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Uroczystość zakończyła się uroczystym odśpiewaniem Te Deum. 

Galeria zdjęć