Triduum Sacrum

Najdłuższe i najważniejsze święta w całym roku. Trzy doby świętowania. Jakże ciężko zrozumieć sens Zmartwychwstania, bez zrozumienia tajemnicy Kapłaństwa, Eucharystii, Męki Pańskiej i przebywania Jezusa w grobie.

W dniach 28 – 31 marca Kościół Katolicki przeżywał Triduum Paschalne. Są to najważniejsze wydarzenie w ciągu roku liturgicznego. W ciągu tych dni celebruje się Mękę, Śmierć i Zmartwychwstania Chrystusa. Obchody rozpoczynają się wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończą się drugimi nieszporami Niedzieli Wielkanocnej. 

Wielki Czwartek jest pamiątką ostatniej Wieczerzy Jezusa, a także pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Po zakończonej Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy przechowania (tzw. ciemnicy). 

Wielki Piątek to wspomnienie męki i śmierci Jezusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Tego dnia wierni gromadzą się na Liturgii Męki Pańskiej, czyli Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Liturgii Eucharystycznej. Celebracja kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do grobu. Wielka Sobota to czas ciszy, nadziei i oczekiwania. Rano wierni uczestniczą w poświęceniu pokarmów na stół wielkanocny. Wieczorem natomiast przeżywa się Liturgię Wigilii Paschalnej. Składa się ona z Liturgii Światła, Liturgii Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej.

Galeria zdjęć