Pożegnanie księdza Mateusza

30 czerwca na Mszy Świętej o godzinie 10.00 dziękowaliśmy ks. Mateuszowi za dwuletnią posługę w naszej parafii. Poszczególni przedstawiciele naszej parafii wraz z życzeniami przekazywali ks. Mateuszowi słowa swojej wdzięczności za jego uśmiech, pozytywne podejście do życia i niegasnący zapał w pracy duszpasterskiej, a także życzyli światła Ducha Świętego podczas nauki na studiach, na które został skierowany. 
Tego dnia również ksiądz Paweł otrzymał moc życzeń z racji swoich imienin. 
Obu księżom dziękujemy za posługę w naszej parafii. Za ich uśmiech, pogodę ducha i wszelką życzliwość. I życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Kapłanów i światła Ducha Świętego w dalszych dniach posługi duszpasterskiej.

Galeria zdjęć