Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

8 – 14 lipca 2024 r.

Poniedziałek 8 VII 2024
Wspomnienie św. Jana z Dukli
700 † Edytę (12 rocz.) Sylwię, Zuzannę, Władysława, Józefa, Janinę, Zofię, Wacaława, Sławomira, Katarzynę z rodz. Wróblewskich, Pieńkoszów, Dziudzików i dusze w czyśćcu cierpiące.
1630 † Jana Szewczyka (gregorianka).
1700 † Marzenę Kardas, of. Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji Motoweterani Łuków.
1700   † Za dusze w czyśćcu cierpiące, of. APDCZ

Wtorek 9 VII 2024
Dzień powszedni

700 † Stefana (rocz.) zm. z rodz. Madoniów, Boguszów, Manowców, Kalińskich.
1630 † Jana Szewczyka (gregorianka).
1700 † Marzenę Kardas, of. Rodzina Popławskich.
1700   †Stanisława Izdebskiego (4 rocz.).

Środa 10 VII 2024
Dzień powszedni

700 † Helenę, Józefa, Feliksa, Wacaława, Leokadię, Alfredę, zm. z rodz. Rościńskich, Kowalewskich i Biaduniów.
1630 † Jana Szewczyka (gregorianka).
1700 † Marzenę Kardas, of. Chrześniak Szymon oraz brat Robert z rodziną.
1700   † Kazimierę Maciejewską (rocz.), Jolantę Płoszarek (rocz.) of. Koleżanki i koledzy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adamowie.

Czwartek 11 VII 2024
Święto św. Benedykta, opata
700 † Danutę Dudek, of. Uczestnicy pogrzebu. 
1630 † Jana Szewczyka (gregorianka).
1700 † Marzenę Kardas, of. Koleżanki i koledzy ze sklepów firmowych Zakłady Mięsne Łuków.
1700   † Stanisława Dzido (7 rocz.) i wszystkich zmarłych z rodziny. 

Piątek 12 VII 2024
Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

700 † Danutę Dudek, of. uczestnicy pogrzebu.
1630 † Jana Szewczyka (gregorianka).
1630 † Barbarę Stępniak (30 dz.) of. mąż i dzieci z rodzinami.
1700 † Marzenę Kardas, of. Rodzeństwo męża zmarłej.
1700   † Eugenię i Stefana Adameczek, Grzegorza Mardeja, Sławomira Tomaszewskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 13 VII 2024
Wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta pustelnika

700 † Jadwigę Burzecką, zmarłych z rodziny.
 1630 † Jana Szewczyka (gregorianka)
1700 † Józefa Filipka, of. brat Zbigniew z rodziną (poza parafią).
1700 Jana i Janinę Łucjan oraz zm. z rodz. Łucjanów i Koperczaków.
1700   † Helenę, Ludwika, Franciszka, Bronisławę, Wiktorię, Stanisława, zm. z rodz. Majaków, Józwików, Ponikowskich, Nowickich, Andrzej Kostjan.

Niedziela 14 VII 2024
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
800 † Jana (30 rocz.) Stanisława (18 rocz.) Tomasza, Karola (4 rocz.) Genowefę, Adolfa, Wiktora, zm. z rodz. Młodzikowskich, Dariusza Pycka, Helenę, Janusza Kowal, Jerzego Dzido, zm. z rodziny.
800 † Jana Szewczyka (gregorianka).
800   † Marzenę Kardas, of. uczestnicy pogrzebu.
1000 † Genowefę, Leona, Jana, Andrzeja Nowickich oraz dziadków z obydwu stron.
1000   † Roberta Górczyńskiego, of. rodzina Wrzosków i Polaków.
1200 Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo w 15 rocz. Ślubu Roberta i Ilony 40 rocz. urodzin, w 14 rocz. ślubu Rajmunda i Anny i ich dzieci oraz w 70 rocz. urodzin Celiny.
1200   † Irenę Grzywacz (13 rocz.), Eugeniusza, Bogdana, Gabrielę, Roberta, Andrzeja, Iwonę, Janinę i Mieczysława Celińskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
 1600   Za parafian.