Ogłoszenia parafialne, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie

III Niedziela Zwykła 23.01.2022 r.

  1. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie i pojazdy, którymi mogliśmy udać się na kolędę. Dziękujemy za piękne świadectwo życia w przyjaźni z Bogiem, które wyraża się w codziennej, rodzinnej, wspólnej modlitwie i udziale w niedzielnej Mszy św. Dostrzegamy w naszej parafii wiele osób starszych, którymi opiekują się najbliżsi, ale jest też znacząca liczba osób samotnych i opuszczonych. Zechciejmy poświęcić im swój czas i wyciągnąć pomocną dłoń. Są również niepokojące sytuacje, takie jak niesakramentalne związki, szczególnie te, które nie mają przeszkód do zawarcia małżeństwa; młodzież, która wyjeżdżając do wielkich miast, żyje w konkubinatach i z dala od Boga i Kościoła, zauważamy również pijaństwo i sporadyczne korzystanie z sakramentów św. Zechciejmy wszyscy otoczyć modlitwą całą naszą wspólnotę parafialną, a szczególnie osoby zagubione i żyjące w grzechach ciężkich.
  2. W środę tj.26 .01. o godz.17.00 w Bibliotece Gminnej odbędzie się już drugie spotkanie synodalne. Serdecznie zapraszamy.
  3. Dzisiaj taca gospodarcza.
  4. W przyszłym roku będziemy obchodzić 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Jedną z ważnych postaci tegoż powstania był ks. Stanisław Brzóska, kapłan naszej diecezji, naczelny kapelan wojsk powstańczych w randze generała i dowódca ostatniego oddziału powstańczego na Podlasiu, pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. W ostatnich miesiącach powstała inicjatywa zrealizowania filmu fabularnego poświęconego ks. Stanisławowi Brzósce, dlatego ks. Bp Kazimierz Gurda zwraca się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy poprzez złożenie ofiar na tacę w niedzielę 30.01.2022 r.
  5. Dziękujemy za ofiary na tacę.
  6. Jest do nabycia nowy numer Echa Katolickiego.