Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

24 – 30 stycznia 2022 r.

Poniedziałek
700   † Danutę Przeworską, gr. 24. 
700   † Reginę Saran, of. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.
700   † Stanisława Próchniewicza, of. siostra Julia z rodziną (poza parafią).
1600    O łaskę zdrowia (poza parafią).
1600   † Grażynę Zdunek – 30 dz.
1600   † Andrzeja Magnuszewskiego 8 r., Zofię i Henryka Ponikowskich, Kazimierę i Romana Magnuszewskich.

Wtorek
700   † Danutę Przeworską, gr. 25.
700   † Reginę Saran, of. uczestnicy pogrzebu.
1600   † Eugenię Adameczek, of. uczestnicy pogrzebu.
1600   † Mariana Biska, of. uczestnicy pogrzebu.

Środa
700   † Danutę Przeworską, gr. 26. 
700   † Eugenię Adameczek, of. Grażyna i Franciszek Ozygała.
1600   † Stanisława Próchniewicza, of. siostra Julia z rodziną (poza parafią).
1600   † Zofię Komar, of. uczestnicy pogrzebu.
1600   † Mariana Biska, of. uczestnicy pogrzebu.

Czwartek
700   † Danutę Przeworską, gr. 27.
700   † Kazimierza Duczkowskiego 39 r., Mariannę, Helenę, Annę, Władysławę i Mariana, zm. z r. Duczkowskich, Golików, Maciejewskich i za dusze w czyśćcu cierpiące.
1600   Dz. – bł. o zdrowie Boże bł., opiekę Matki Bożej na każdy dzień w dniu 17 urodzin wnuków.
1600   † Janusza Burzeckiego 1 r.

Piątek 
700   † Danutę Przeworską, gr. 28.
700   † Zofię Komar, of. uczestnicy pogrzebu.
1600   † Reginę Saran, of. Koło Różańcowe Matki Bożej Gromnicznej.
1600   † Stanisława Jakubika, of. uczestnicy pogrzebu.

Sobota
700   † Danutę Przeworską, gr. 29.
700   Dz. – bł. o zdrowie Boże bł., opiekę Matki Bożej na każdy dzień w dniu 18 urodzin Wiktorii.
1600   † Reginę Saran, of. rodzina Kurachów i Krogulców z Lipnik.
1600   † Władysława r., Zuzannę, Edytę, Sylwię, Józefa, Katarzynę, Zofię, Wacława, Sławomira z r. Pieńkoszów, Wróblewskich i Dziudzików oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
800   † Leokadię, Bronisława, Krystynę, Wandę, Bolesława, Jana, Antoniego Zdunków i Wierzbickich.
800   † Annę Wrzosek 13 r. i Mariusza.
800   † Henryka Osińskiego 18 r., zm. z r. Osińskich i Ponikowskich.
1000   † Mariannę 4 r. i Edwarda Oleszkiewiczów, Eugeniusza i Janinę Skurków, dziadków i babcie.
1000   Dz. – bł. w 91 r. urodzin Feliksy Dzido.
1200   † Jana, Bartłomieja, Skurków i rodziców z obojga stron.
1200   † Danutę Przeworską, gr. 30 – zakończenie.
1600   † Jarosława Ponikowskiego 7 r.
1600   Za parafian.