Gloria in excelsis Deo

„Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” Łk 2, 10-11

Piękną tradycją jest Msza Święta sprawowana w nocy z 24 na 25 grudnia. To właśnie tą Eucharystią Kościół Katolicy rozpoczyna obchody Uroczystości Narodzenia Pańskiego. 

W naszej świątyni tej uroczystej Eucharystii przewodniczył Ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej, homilię zaś wygłosił Ks. Proboszcz Kanonik Tadeusz Lament. Przypomniał w niej wszystkim zgromadzonym prawdziwy sens tych świąt. Zachęcał, aby nie dać się zagłuszyć współczesnemu światu i otworzyć swoje serce dla Maleńkiej Miłości, która przychodzi na świat, abyśmy stali się Betlejem dla Bożej Dzieciny.

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego wszystkim Gościom przybywającym do naszej parafii oraz Parafianom pragniemy życzyć takiej wiary, jaką miała Maryja, która nie rozumiejąc zaufała Słowu. Aby Gwiazda Betlejemska wskazywała drogę. Niech Boża Dziecina napełnia Wasze serca radością, pokojem, nadzieją i ufnością. Niech Was strzeże, błogosławi i umacnia w podążaniu drogą wiary i miłości. 

Życzą Księża pracujący w Parafii Adamów

Zobacz galerię zdjęć