Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

27 grudnia 2021 r. – 2 stycznia 2022 r.

Poniedziałek
700   † Jakuba Szczepaniaka, of. uczestnicy pogrzebu. 
700   † Reginę Saran, of. córka Bożena z rodziną.
730   † Zdzisława Goździaka – 7 dz.
1600   Dz. – bł. o zdrowie, Boże bł. opiekę Matki Bożej w 40 r. ślubu Krystyny i Sławomira i dla całej rodziny, of. dzieci.
1600   † Antoniego Leszko, Piotra, Sewerynę, Genowefę, Gabrielę Królów, zm. z r. Królów i Leszków.

Wtorek
700   † Jakuba Szczepaniaka, of. uczestnicy pogrzebu.
1600   O zdrowie dla pana Adama i wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
1600   † Zofię Biadun, of. uczestnicy pogrzebu.

Środa
700   † Jakuba Szczepaniaka, of. uczestnicy pogrzebu.
1600   † Adama 5 r., Sewerynę i Wiktora Józwików.
1600   † Janinę, Stanisława r., Mariana, Zofię, Łukasza, zm. z r. Józwików i Gajowników.

Czwartek
700   † Jakuba Szczepaniaka, of. uczestnicy pogrzebu.
700   † Eugenię Adameczek, of. uczestnicy pogrzebu.
700   † Zdzisława Goździaka, of. rodzina Wróblewskich (poza parafią).
1600   † Eugeniusza i Andrzeja Dzido.
1600   † Eugeniusza i Janinę Skurków, Edwarda i Mariannę Oleszkiewiczów, zm. z r. Pycków, Dzidów i dusze w czyśćcu.

Piątek 
700   † Bolesława i Stefanię Cąkałów oraz zm. rodziców z obojga stron. 
1500    Ślub
1700   Za parafian.

Sobota NOWY ROK
800   O Boże bł., zdrowie, opiekę Matki Bożej w Nowym Roku dla synów i ich rodzin.
1000   † Irenę, Stanisława, Henryka Okrutników, dziadków i babcie z r. Kosutów i Okrutników.
1000   † Mieczysława Ozygałę, of. żona, córki i syn.
1200   † Eugeniusza i Piotra Gryglickich oraz Henryka Józwika.
1200   † Danutę Przeworską, gr. 1.
1600   Za parafian.

 II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
800   † Franciszkę, Jerzego, Antoniego, Bronisławę Nowickich, Teofilę i Pawła Lipków, oraz zm. braci, of. Zuzanna.  
800   † Ryszarda, Mariannę, Juliana Koziołków.
1000   † Feliksa Biadunia 11 r.
1000   Dz. – bł. o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej na każdy dzień w 90 r. urodzin Wandy Biadun.  
1200   † Danutę Przeworską, gr. 2.
1200   † Kazimierza Wesołowskiego 13 r.
1600   Za parafian.