Kategoria: Galeria

Zdjęcia na stronie zostają udostępnione zgodnie z art. 81 par. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U z 2016. poz. 666.
Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

20 rocznica powstania APDCz

Jubileusz Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym

W niedzielę 31 maja 2020 r. o godz. 12.00 uroczystą Mszę Świętą z okazji  jubileuszu Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym celebrowali Ks. Prałat Stanisław Dzyr, Ks. Kanonik, Kanclerz Kurii Siedleckiej Jan Babik i Ks. Marek Kondej.Więcej

Ksiądz kanonik Tadeusz Lament

Nasz ks. Proboszcz – Kanonikiem

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego (31.05.2020), podczas Mszy Świętej o godz. 12:00 parafianie złożyli serdeczne gratulacje ks. Proboszczowi Tadeuszowi Lamentowi, który z rąk J. E ks. Biskupa Kazimierza Gurdy otrzymał tytuł Kanonika Honorowego Kapituły KolegiackiejWięcej

Wspólne kolędowanie w parafi Adamów

Gwiazdy melodią zaszumią

Gwiazdy melodią zaszumią, Struny się dźwiękiem rozprzędą. Będziemy sami dźwiękami I tą błękitną kolędą.