Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

27 czerwca – 3 lipca 2022 r.

Poniedziałek 
700   † Marię Jolantę Golik im., of. Wiesława Świątek z rodziną.
700   † Annę Paluch, of. uczestnicy pogrzebu.
1700   † Stefana Oleszkiewicza, of. koleżanki i koledzy z pracy synowej Renaty (poza parafią).
1700   † Mariannę, Franciszka, Jerzego, Annę, Mieczysława, Stefanię, Andrzeja i zm. z r. Cąkałów, Dzidów i Próchniewiczów.
1700   † Jana Facona im. 

Wtorek
700   † Teresę Nowicką, of. brat z rodziną.
700   † Michalinę, Stanisława, Adama Nowakowskich.
700   † Za zm. z r. Oleszkiewiczów, Węgrzynowiczów i Jerzego Przybysza (poza parafią).
1700   † Piotra Józwika im. of. żona i dzieci z rodzinami.
1700   † Helenę Kochańską, of. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.

Środa UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
700   † Pawła Dzido im.
1000   † Piotra i Janinę Golbów im.
1700   † Piotra Knaziaka im.
1700   † Władysława Kwaśniewskiego 15 r., rodziców z obojga stron, Romana, Stanisława, Stefana, Grzegorza, Franciszka, Zofię, Edmunda, zm. z r. Kwaśniewskich, Sokołowskich i Majkaów.

Czwartek
700   † Aleksandrę, Józefa Baran, Zofię Oleszkiewicz, babcie i dziadków.
700   † Jana, Lucynę, Stanisława, Mieczysława Ochników, Rafała i Wiesława Matejuk.
1700   † Józefa, Aleksandrę Baranów, Kunegundę, Lidię, Aleksandra Chabrów i Zofię Oleszkiewicz.
1700   † Annę Paluch, of. uczestnicy pogrzebu.

Piątek 
700   † Teresę Nowicką, of. rodzina Wosiów i pani Maria Polak.
1700   † Stanisława Golbę, of. uczestnicy pogrzebu.

Sobota
700   † Stanisławę Budziszewską 17 r., zm. z r. Budziszewskich i Zdunków.
1600   Dz. – bł. w 90 r. urodzin.
1700   Ślub.

14 NIEDZIELA ZWYKŁA
800   Dz. – bł. w rocznicę ur. Aleksandra i Magdaleny oraz ich rodzin. 
800   † Genowefę 6 r., Edwarda, Mariana, Tadeusza Tuchowskich, Sewerynę, Aleksandra Golbów i  dziadków z obojga stron.
1000   Dz. – bł. o zdrowie, Boże bł. opiekę Matki Bożej na każdy dzień w 1 r. ur. Jerzego Zygmuta.
1200   Dz. – bł. o zdrowie, Boże bł. opiekę Matki Bożej na każdy dzień w 35 r. ślubu Bożeny i Andrzeja.
1600   Za parafian