Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

21 – 27 grudnia 2020 r.

Poniedziałek
700       † Beatę Dzido, of. uczestnicy pogrzebu.
700     † Henryka Kłusek.
700       † Annę Braksal- 7 dz.
1600    † Genowefę i Mieczysława Budziszewskich, Zbigniewa Facon, zm. z r. Budziszewskich, Parzyszków, Faconów i Maronów.
1600    † Bolesława, Wincentego, Genowefę, Zygmunta i rodziców obojga stron.
Wtorek
700       † Mieczysława Ozygałę, of. rodzina Gajowników.
700       † Genowefę Bogdańską, zm. z r. Bogdańskich i Wysokińs
1600    † Aleksandra 42 r. Janinę, Józefę, Ryszarda, Wawrzyńca zm. z r. Maronów i Stępniaków.
Środa
630       † Tadeusza, Teresę, Bronisławę, Antoniego, Nowickich, Bronisławę, Konstantego Ponikowskich, Leona Bochniarza.
630       † Henryka Madeka i dziadków z obojga stron.
1600    Dz. – bł. w intencji Pani Ewy z okazji imienin.
1600    Dz. – bł. w intencji ks. Adama z okazji imienin.
Czwartek WIGILIA
700       † Janinę i Franciszka Józwików, Emilię i Stanisława Maciejewskich, babcie i dziadków.
700       † Bronisława Dukielskiego 61 r.
700       † Ewę Wieliczko im.
2400    Za parafian.
Piątek BOŻE NARODZENIE
800       † Krystynę Burdach 7 dz.
800       † Franciszkę, Jerzego, Bronisławę, Antoniego, Leszka, zm. z r. Nowickich, Aleksandrę, Józefa, zm. z r. Baranów, Teofilę i Pawła Lipka.
800       † Aleksandra, Feliksę, Adama, Danutę, Marysię, dziadków i babcie z obu stron.
1000    † Anastazję i Adama Burdach.
1000   
1100    Dz. – bł. w intencji cioci Milii.
1200    † Piotra, Sławomira, zm. z r. Wylotków, Siejaków, Burdachów i Dzidów.
1200    O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Jakuba Alikowskiego w 5 r. urodzin.
Sobota ŚW. SZCZEPANA
700      
800       † Stanisława Biaduna r.
800       Dz. – bł. o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej w 7 r. urodzin Oliwii oraz w rocznicę urodzin Marianny.
1000    † Stanisława Zdunka 18 r., Małgorzatę, Jarosława Zdunków i zm. z r.
1000    O zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski dla Pauliny.
1100    † Adama Burdacha,  of. Janusz Dzido z rodziną.
1200    † Andrzeja, Eugeniusza Dzido, Zygmunta, Andrzeja, Antoniego Nowickich, Wiesławę Zajglic. 1200    † Pawła i Andrzeja Latuszek.
1600    † Krystynę i Józefa Szymańskiego.
Niedziela ŚWIĘTEJ RODZINY
700       800       † Eugeniusza i Helenę Oleszkiewiczów, Jerzego i Florentynę Przybyszów, Mariannę Michalak.
800     † Aleksandrę i Stefana Chmielewskich, zm. z r. Chmielewskich, Skórków, Szewczulów.
1000    † Annę 17 r. i Stanisława Dzido, zm. z r. Gęślaków, Niemczyków, Dzidów i Kochańskich.
1000    † Stanisławę Gajo 1r.
1100    † Adama Burdacha.
1200    Dz. – bł. w 18 r. urodzin Adriana.
1200   † Nelę, Czesława, Helenę, Adama, Stanisława, Piotra i Jana Zacz, Mariannę i Wacława Warpas.
1600    Za parafian.