Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

19 – 25 października 2020 r.

Poniedziałek 19.10.2020
700           † Stanisława Skórkę, braci i siostry z obojga stron.
700           † Henryka Radomskiego, zm. z r. Skurków, Zająców, Pycków i Kołodziejów.
1700        † Eugenię i Romana Ciepielewskich, Andrzeja, Jolantę, Mateusza, Henryka, Marię Piechota.
1700        † Emilię Redzik, gr. 19.

Wtorek 20.10.2020
700           † Kazimierę Maciejewską, of. uczestnicy pogrzebu.
700           † Emilię Redzik, gr. 20.
1700        Dz. – bł. w 50 r. urodzin Grzegorza.
1700        † Genowefę i Edmunda Nowickich, Leokadię Gładysz.

Środa 21.10.2020
700           † Kazimierę Maciejewską, of. uczestnicy pogrzebu.
700           Dz. – bł. za łaskę powrotu do zdrowia Pawła i o dalsze błogosławieństwo.
1700        † Krzysztofa Dzido, of. uczestnicy pogrzebu
1700        † Emilię Redzik, gr. 21.

Czwartek 22.10.2020
700           † Krzysztofa Dzido, of. uczestnicy pogrzebu
1700        † Annę Dzido 2 r., Mieczysława, Jerzego i zm. z rodziny.
1700        † Emilię Redzik, gr. 22.

Piątek 23.10.2020
700           W podziękowaniu za kapłanów naszej parafii i opiekę Maryi na każdy dzień ich posługi.
700           † Emilię Redzik, gr. 23. 
1700        † Krystynę Węgłowską 30 dz.
1700        Dz. – bł. w 10 r. ślubu, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

Sobota 24.10.2020
700           † Alfredę Dzido, of. Andrzej z rodziną.
700           Dz. – bł. w 88 r. urodzin Genowefy Dzido, of. dzieci.
1700        † Kazimierę Maciejewską, of. uczestnicy pogrzebu.
1700        † Emilię Redzik, gr. 24. 

XXX Niedziela zwykła 25.10.2020
700           † Barbarę Malitka, Kamilę i Bolesława Kusek oraz zm. z r. Kusków, Łączków, Lotków i Latochów.
800        † Janinę i Piotra Chmielewskich, Jana, Kacpra, Weronikę Zdunek.
800        † Emilię Redzik, gr. 25. 
1000        † Kazimierę Maciejewską, of. uczestnicy pogrzebu.
1000        Dz. – bł. w 2 r. urodzin Stasia.
1200        † Jana Dzido, Mariannę, Stefana, Wiktora zm. z r.
1200      † Helenę 11 r. Tadeusza, Józefa, Czesława, zm. z r. Siedlców.
1200      Za parafian.
1600        † Annę i Stanisława Wojciechowskich, Irenę Bartosiak, Wandę Wrzosek, zm. babcie i dziadków.