Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

2 – 8 listopada 2020 r.

Poniedziałek WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 2.11.2020
700          † Jana Jaśkowskiego.
800          † Za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.
1000       † Henryka, Stanisława, Katarzynę, Jana, zm. z r. Baranów, Anielę, Bolesława, Leokadię, Edwarda, zm. z r. Szymanków, Teresę Wielińską. 1000       † Franciszka, Jerzego, Leszka, Bronisława, Antoniego, Teresę, Tadeusza, zm. z r. Nowickich, Aleksandra, Józefa, zm. z r. Baranów, Teofila, Pawła, zm z r. Lipków, Piszczów, Wiszniewskich.
1600       † Irenę Gozdołek r.
1600       † Ludwikę, Józefa, Michalinę Bolanowskich, Władysława Hanus.

Wtorek 3.11.2020
700          † Romana, Seweryna, Marcjannę, Stefana, Justynę, Romana, Mariannę, Mariana, Teresę, zm. z r. Ponikowskich, Sokołowskich, Majaków, Władysława Kwaśniewskiego.
1600       † Teresę Ozygała 1 r.
1600       † Andrzeja, Eugeniusza Dzido, Zygmunta, Andrzeja, Antoniego Nowickich, Wiesława Zajglic. 

Środa 4.11.2020
700          † Kazimierę Maciejewską, of. uczestnicy pogrzebu.
700          † Stanisławę Burdach 2 r., zm. z r. Burdachów, Bakonów, Danutę Stran.
1600       † Jerzego, Henryka, Zofię Ponikowskich, Jadwigę Zajączkowską.
1600       † Sławomira Ciepielewskiego, zm. z r. Ciepielewskich, Manowców i Saranów.

Czwartek 5.11.2020
700          † Kazimierę Maciejewską, of. uczestnicy pogrzebu.700          † Sławomira Zawadzkiego im. of. mama.
1600       † Edwarda i Mariannę Oleszkiewicz, Eugeniusza i Janinę Skurka, zm. z r. Oleszkiewiczów, Skurków, Dzidów, Pycków.
1600       † Eugeniusza, Andrzeja, Jadwigę, Franciszkę, Józefa, Annę, Stanisława, Józefa, Katarzynę, Stanisława, zm. z r. Dzidów, Cąkałów, Araźnych. 

Piątek 6.11.2020
700          † Kazimierę Maciejewską, of. uczestnicy pogrzebu.
700          Dz. – bł. w 30 rocznicę urodzin Tomasza Sarana.
1600       † Romana, Eugenię, Andrzeja, Jolantę Ciepielewskich, Mateusza, Henryka, Marię Piechota.
1600       † Władysława Kwaśniewskiego, rodziców z obojga stron, Romana, Stanisławę, Stefana, Zofię, Grzegorza, Franciszka. 

Sobota 7.11.2020
700          † Agnieszkę Bednarczyk 1 r.
1400       Ślub.
1600       † Tadeusza, Stanisława, Franciszkę, Mariannę Kalickich, Barbarę, Ignacego, Rozalię Nowickich, Leona, Genowefę Czajków.
1600       † Henryka 5 r., Alfredę Dzido, Czesława Pietrzak i zm. z r.

XXXII Niedziela zwykła 8.11.2020
700          † Eugeniusza, Helenę Oleszkiewiczów, Monikę, Magdalenę, Stanisława Józwików.
800       † Zbigniewa, Dominika, Bronisława Gontarzów, Leokadię, Bolesława Jarząbków, Tadeusza Tymińskiego, zm. z r. i dusze w czyśćcu.
1000       † Mariannę, Aleksandra zm. z r. Baranów, Mariannę i Stanisława, zm. z. r. Zdunków.
1000       † Elżbietę Gajownik, of. rodzeństwo z rodzinami.
1200       † Edwarda 19 r.,Genowefę, Mariana, Tadeusza Tuchowskich, Sewerynę, Aleksandra Golbów.
1200     † Zm. z rodzin: Królów, Szczuchniaków, Józwików i Cąkałów.
1600       Za parafian