Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

1 – 7 listopada 2021 r.

Poniedziałek
800   Dz. – bł. w rocznicę urodzin Aleksandry i Jadwigi.
800   † Kazimierę i Justynę Maciejewską, of. dzieci.
1000   † Helenę, Eugeniusza Oleszkiewiczów, Jerzego Florentynę Przybyszów, Felicjana i Genowefę Chojętów.
1000   † Ks. Stanisława Dzyra,  gr. 1.
1200   † Edwarda, Mariannę, Jana, Józefę, Stanisława, Kazimierza, zm. z r. Paluchów, Jaśkowskich, Grązków i Mariana Grochowskiego. (Msza św. na cmentarzu).
 1200   † Franciszka, Jerzego, Leszka, Bronisława, Antoniego, Teresę, Tadeusza Nowickich, Aleksandra, Józefa, zm. z r. Baranów, Piszczów, Wiszniewskich. (Msza św. na cmentarzu).
 1200   † Za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach. (Msza św. na cmentarzu).

Wtorek
800   † Stanisława, Marię, Genowefę, Czesława i Andrzeja Rybarczyków.
800   † Ks. Stanisława Dzyra,  gr. 2.
1000   † Franciszka, Jerzego, Leszka, Bronisława, Antoniego, Teresę, Tadeusza, zm. z r. Nowickich, Aleksandrę, Józefa, zm. z r. Baranów, Teofila, Pawła Lipków, ks. Stanisława Dzyra. (Msza św. na cmentarzu).
1500   † Za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym. (Msza św. na cmentarzu).
1500   † Jana Jaśkowskiego, rodziców z obojga stron, zm. braci, siostrę i szwagrów. (Msza św. na cmentarzu).

Środa
700   † Reginę, Stanisława, Mirosława, zm. z r. Saranów i Ciepielewskich.
700   † Stefana, Justynę, Romana, Mariannę, Mariana, Teresę z Ponikowskich, Romana, Seweryna, Marcjannę, Stanisławę, Władysława Kwaśniewskiego.
700   † Ks. Stanisława Dzyra,  gr. 3.
1500   † Andrzeja, Eugeniusza Dzido, Zygmunta, Andrzeja, Antoniego Nowickich i Wiesławę Zajglic. (Msza św. na cmentarzu).
1500   † Henryka, Ryszarda, Józefa, zm. z r. Kłodów, Fredów, Dorotę i Alfredę Szymańskich.(Msza św. na cmentarzu)

Czwartek
700   † Danutę Przeworską, of. uczestnicy pogrzebu.
700   † Genowefę Dziudzik, of. uczestnicy pogrzebu.
700   † Ks. Stanisława Dzyra,  gr. 4.
1500   † Henryka, Katarzynę, Stanisława, Jana z r. Baranów, Anielę, Bolesława, Leokadię, Edwarda z r. Szymanków, Teresę Wileńską i Henryka Trendak. (Msza św. na cmentarzu)
1500   † Janinę, Henryka, Karolinę, Michała Skórków, Eleonorę i Józefa Piotrowskich. (Msza św. na cmentarzu).

Piątek
700   † Sławomira Zawadzkiego.
700   † Sabinę Stępniak oraz zm. z r. Stępniaków i Tymińskich, of. Krzysztof z rodziną.
700   † Ks. Stanisława Dzyra,  gr. 5.
1500   † Za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym. (Msza św. na cmentarzu).
1500   † Reginę, Teresę, Henrykę, Jana, Władysławę, Czesława z Oleszkiewiczów, Jana, Franciszkę z Ponikowskich, Zygmunta Józwika, ks. Banasiuka i dusze w czyśćcu. (Msza św. na cmentarzu).
1700   † Ks. Krzysztofa Skwierczyńskiego, of. osoby z Apostolatu Modlitwy za Kapłanów – Margartetka. 

Sobota
700   † Emilię Chmielewską 1 r.
700   † Zofię Biadun, of. mąż Jerzy.
700   † Ks. Stanisława Dzyra,  gr. 6.
1500   † Władysława Kwaśniewskiego, rodziców z obojga stron, Stanisławę, Romana, Stefana, Franciszka, Grzegorza, Zofię z r. Kwaśniewskich, Sokołowskich, Majaków. (Msza św. na cmentarzu).
1500   † Antoniego, Bolesława, Wandę, Jana Wierzbickich, Konstantego, Mariannę Dzidów, Genowefę, Stanisława Biadunów. (Msza św. na cmentarzu).

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
800   † Józefę i Jana Paluchów, Edwarda i Mariannę Jaśkowskich.
800   † Teresę i Józefa Ozygałów, Ludwikę, Józefa, Michalinę Bolanowskich.
800   † Ks. Stanisława Dzyra,  gr. 7.
1000   † Edwarda 20 r., Genowefę, Mariana, Tadeusza Tuchowskich, Sewerynę, Aleksandra Golbów, dziadków z obojga stron.
1000   † Genowefę, Andrzeja, Helenę z r. Kochańskich i Józefa Połeć.
1200   † Agnieszkę Bednarczyk 2 r.
1200   † Genowefę 12 r., Józefa, zm. z r. Krogulców i Radzików
1200   † Eugenię Adameczek – 30 dz.
 1600   † Za parafian.