Ks. Stanisław Dzyr

Zmarł ks. prałat Stanisław Dzyr

14 października 2021 r. zmarł ks. Prałat Stanisław Dzyr. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Adamowie we wtorek, 19 października pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. 

Dzień wcześniej, w poniedziałek 18 października o godzinie 18.00 odbędzie się wprowadzenie ciała do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie. O godzinie 19.00 rozpocznie się Msza św. żałobna a po niej – czuwanie modlitewne, które potrwa do godziny 21.00. We wtorek od godziny 9.00 zaplanowano czuwanie modlitewne, a o godzinie 12.00 pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gurdy rozpocznie się msza św. pogrzebowa, po której ciało zmarłego Kapłana zostanie złożone na cmentarzu parafialnym w Adamowie.

Ks. Prałat Stanisław Dzyr urodził się 25 listopada 1932 r. we wsi Dawidy, w parafii Gęś. Lata dziecięce spędził w rodzinnym domu pod opieką rodziców. Naukę w szkole powszechnej odbył w Dawidach i Jabłoniu, następnie uczęszczał do Pierwszego Gimnazjum i Liceum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w 1952 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego im. Papieża Benedykta XV w Siedlcach. Do grona alumnów włączył go ówczesny rektor ksiądz biskup Marian Jankowski. Ze względu na brak miejsc w gmachu seminaryjnym w Siedlcach, pierwsze dwa lata studiów filozofii chrześcijańskiej odbył w Drohiczynie. Jak sam wspomina: „Byliśmy pierwszą grupą kleryków. Warunki były trudne pod każdym względem, ale zahartowały nas na dalsze lata. Opiekę główną sprawował ks. mgr Franciszek Szajda, mój ziomek z Dawidów”.  Studia teologiczne w latach 1954-1958 odbył w seminarium w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1958 r. w katedrze siedleckiej z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr. Ignacego Świrskiego, Ordynariusza Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Zbuczyn (1958 – 1959), Mokobody (1959 – 1960), Komarówka Podlaska (1960 – 1962), Okrzeja (1962- 1964), Miedzna (1964 – 1966), Korytnica Łaskarzewska (1966 – 1968), Stężyca (1968 – 1971). 

Po 13 latach pracy kapłańskiej mianowany proboszczem parafii Gródek nad Bugiem, w dekanacie sokołowskim (1 września 1971 r. do 6 września 1977 r.), następnie Lubień, w dekanacie włodawskim (6 września 1977 r. do 19 stycznia 1988 r.) oraz Adamów (19 stycznia 1988 r. do 19 sierpnia 2003 r.). Jako proboszcz adamowski wybudował w Hordzieżce kaplicę św. Jana Chrzciciela (drewniany kościół przeniesiony z parafii Huta Dąbrowa), w Adamowie dom katechetyczny oraz kaplicę cmentarną. Przez dwie kadencje (1990-2000) pełnił funkcję wicedziekana dekanatu adamowskiego. Po ukończeniu 70 lat, przeniesiony na kapłańską emeryturę, zamieszkał w budynku parafialnym w Adamowie pełniąc wedle możliwości Służbę Bożą i oddając się badaniom historycznym regionów Diecezji Siedleckiej. Autor następujących opracowań: 

  1. „Parafia Adamów i jej Duszpasterze” (2008)  współautor Tadeusz Osiński,
  2. „Poszliśmy za Panem na Jego żniwo” (2011),
  3. „Pieśń mojego życia” pamiętnik osobisty w maszynopisie.
  4.  „Monografia wsi Dawidy” (2007) zredagowana po śmierci Franciszka Bieleckiego historia rodzinnej wioski.

Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiaty Janowskiej (1995), w grudniu 2017 r. mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Kapelanem Jego Świątobliwości. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie. Autobiografia zamieszczona w książce „Parafia Adamów i jej Duszpasterze”. Tutaj