Nabożeństwo na cmentarzu w wigilię odpustu Podwyższenia Krzyża

Wigilia odpustu Podwyższenia Krzyża Świętego

Nabożeństwo w kaplicy cmentarnej – 11.09.2021 r.

Galeria zdjęć