W krzyżu zbawienie…

„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.” (J 3,14)

14 września w Kościele Katolickim przeżywaliśmy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W naszej świątyni uroczystości odpustowe sprawowane były w niedzielę 17 września. Uroczystej sumie przewodniczył Kustosz Sanktuarium w Pratulinie Ksiądz Kanonik Jacek Guz. Podczas homilii przypominał nam o konieczności wywyższenia Syna Bożego jak również klękania pod krzyżem w naszej codzienności, ze wszystkim naszymi problemami i troskami. Przypomniał, że człowiek nigdy nie traci wartości Dziecka Bożego, którą otrzymał na chrzcie świętym. W swoich homiliach ks. Jacek nawiązywał również do misji świętych, które wspólnie przeżywaliśmy rok temu i nauk wtedy głoszonych. Na koniec, w procesji Eucharystycznej uwielbialiśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

Dziękujemy Księdzu Jackowi za wygłoszone do nas Słowo Boże, a wszystkim gościom i parafianom za wspólną modlitwę.

Galeria zdjęć