Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi.

3 maja 2019 r., podczas Mszy Świętej o godz. 10:00, nasza wspólnota parafialna modliła się w intencji Ojczyzny.

Uroczystej Eucharystii, w obecności Pocztów Sztandarowych: Gminy Adamów, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Gimnazjum im. SGO Polesie, Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Adamowa i Hordzieżki, przewodniczył ks. Marek Bieńkowski. Homilię wygłosił ks. Tadeusz Lament – proboszcz naszej parafii. W swoim kazaniu przypomniał nam rolę Maryi w dziejach naszego narodu. Maryja zawsze była, jest i będzie z nami. Zachęcał byśmy nie zapominali o modlitwie różańcowej i litanii loretańskiej.

Po Mszy Świętej władze gminy, druhowie strażacy, dyrektor Zespołu Szkół w Adamowie oraz ks. Proboszcz złożyli kwiaty przy pomnikach, które upamiętniają ważne wydarzenia historyczne naszej gminy.

Zobacz galerię zdjęć