rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Rok szkolny 2021/2022 już się rozpoczął

1 września br. rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny 2021/2022. Tradycyjnie o godz. 8.00 w naszym kościele została odprawiona Msza Święta w intencji dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców oraz wszystkich pracowników oświaty. Eucharystię celebrował i homilię wygłosił ks. Adam Klimek.

Kapłan, opierając się na Ewangelii św. Mateusza (Mt 25, 14-30) podkreślił znaczenie talentów, którymi każdy z nas jest obdarzony. Są one darem Boga. Trzeba je tylko odkryć i rozwijać. Jest to nieustanny obowiązek każdego człowieka, ucznia, nauczyciela czy rodzica. Rozwój naszych talentów ma służyć przede wszystkim chwale Boga. Ks. Adam podkreślił też, że w procesie kształcenia nie jest najważniejsza wiedza oparta na faktach, ale formowanie ludzi mądrych i dobrych, którzy wykorzystują inteligencję i wiedzę po to, by kochać ludzi. By to osiągnąć, należy poza rozwojem intelektu i ciała troszczyć się o rozwój duchowy, bez którego świat nie będzie bezpieczny. Naszym wzorem jest Jezus Chrystus, jedyny Mistrz i najlepszy nauczyciel.

W modlitwie wiernych pamiętano o zmarłych nauczycielach, uczniach i pracownikach adamowskich szkól oraz poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej. W czasie Mszy Świętej szczególnie wybrzmiał Hymn do Ducha Świętego i pieśń Króluj nam Chryste, jako przesłanie na nadchodzący czas nauki.

Na zakończenie ks. Adam odczytał apel policji dotyczący bezpiecznego zachowanie na drodze oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa na nowy rok szkolny i katechetyczny. W uroczystej Mszy Świętej brały udział poczty sztandarowe miejscowych szkół oraz licznie zgromadzona społeczność szkolna.

Galeria zdjęć