remont dachu

Remont dachu

Parafia zrealizowała kolejny etap robót budowlanych przy kościele wpisanym do rejestru zabytków. Na zadanie pn. „Adamów, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (poł. XIX w.): remont dachu – etap II”, obejmujący remont wieży parafia uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu ochrona zabytków. Kwota dofinansowania wynosi 261 000,00 zł., a całkowity koszt realizacji zadania to 366 106,94 zł.

Galeria zdjęć