Misje Adamów

Program Misji Świętych

Kochani Parafianie

Misje to ten szczególny czas w życiu parafii, kiedy chcemy wrócić do źródeł wiary, by poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego i czerpanie z sakramentów dać poprowadzić się Bogu. On pragnie naszego szczęścia.

Codzienność i zabieganie wokół tysięcy spraw odbiera nam zdrowie i mądre widzenie siebie, życia, świata i ludzi.. Gdy jesteśmy pochłonięci mnóstwem obowiązków to wtedy wartości i sprawy ważne traktowane i przeżywane są jako drugorzędne. A sprawy nieistotne wydają się nam pilne i konieczne.

Misje pomagają spojrzeć oczami Boga na nasze życie z wielką troską i życzliwością , by poczuć się dzieckiem Boga. 

Módlmy się o błogosławione owoce tego świętego czasu.

15 maj -2022 r. – Pierwszy dzień – NIEDZIELA

Temat:  CZY JEST SENS WIERZYĆ

8.00  – Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych (błogosławieństwo misjonarzy i symboliczne    przekazanie im kluczy, Ewangelii  oraz  stuły), Msza święta z nauką misyjną

10.00 –  Msza św. z nauka misyjną

12.00 –  Msza św. z nauka misyjną

14.30 –  Modlitwa i Msza św. z nauka misyjną /Hordzieżka/

18.00 –  Msza św. z nauka misyjną

Wprowadzenie na dzień następny: Jutro dzień symbolicznego zerwania z tym co pogańskie i bałwochwalcze/ przynosimy przed kościół pogańskie symbole – drzewka szczęścia, słoniki, talizmany, senniki, horoskopy itp/. Przygotuj krzyżyk lub medalik dla siebie i najbliższych, który jutro zostanie uroczyście nałożony w kościele,

16 maj 2022 r.– Drugi dzień -PONIEDZIAŁEK

Temat: WIERZĘ W BOGA

9.30  – Przygotowanie do Mszy świętej – litania do błogosławionych Męczenników

10.00 – Eucharystia z obrzędem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela.
Poświęcenie krzyżyków i medalików i włożenie ich przez kapłana 

15.00 – /Gułów/ Koronka do miłosierdzia i katecheza misyjna.

17.30 – Przygotowanie do Mszy świętej – litania do błogosławionych Męczenników

18.00 – Eucharystia z obrzędem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela.
Poświęcenie krzyżyków i medalików i włożenie ich przez kapłana 

Wprowadzenie na dzień następny: Jutro dzień odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Przynosimy pojemnik na wodę święconą oraz święcę od chrztu świętego. 

17 maj 2022 r. Trzeci  dzień –  WTOREK

Temat: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ

9.30  – Przygotowanie do Eucharystii – litania do Wszystkich Świętych 

10.00 – Eucharystia z obrzędem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

15.00 –  /Konorzatka/ Koronka do miłosierdzia i katecheza misyjna.

17.30 – Przygotowanie do Eucharystii – litania do wszystkich świętych

18.00 – Eucharystia z obrzędem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

/Poświęcenie wody i aspersja oraz uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – po złożeniu odnowienia odpalenie od paschału świecy chrzcielnej i ucałowanie chrzecielnicy/ Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych podchodzimy do księdza wręczenie Pisma św. i zapalenie świecy.

Wprowadzenie na dzień następny: Jutro dzień pojednania. Jeśli możesz i zdrowie Ci na to pozwala podejmij post o chlebie i wodzie w intencji nawrócenia parafii. Przygotuj się przez rachunek sumienia do sakramentu pojednania. Przed wyjściem do kościoła podejść do domowników i przez podanie ręki przeproś za zło uczynione. 

18 maj  2022 r. Czwarty dzień  –  ŚRODA

Temat: WIERZĘ W MIŁOSIERDZIE

9.30 – Przygotowanie do celebracji – osobista adoracja w ciszy przed Najświętszym Sakramentem i litania do Miłosierdzia Bożego, modlitwa przebłagania za grzechy. /modlitwa o dobrą spowiedź, modlitwa za spowiednika, modlitwa o przebaczenie/ przebłaganie za grzechy męskie  i za kobiece

10.00 – Spowiedź 

10.30 – Eucharystia z katechezą misyjną

15.00 – /Glinne/  Koronka do miłosierdzia  i katecheza misyjna.

17.30 – Przygotowanie do celebracji – osobista adoracja w ciszy przed Najświętszym Sakramentem i litania do Miłosierdzia Bożego, modlitwa przebłagania za grzechy. /modlitwa o dobrą spowiedź, modlitwa za spowiednika, modlitwa o przebaczenie/ przebłaganie za grzechy męskie  i za kobiece

18.00 – Spowiedź 

18.30 – Eucharystia z katechezą misyjną 

Wprowadzenie na dzień następny: Zatroszcz się o osoby starsze, chore i niedołężne. Jeśli jest taka możliwość przywieź je jutro do kościoła.

19 maj  2022r. Piąty dzień  –  CZWARTEK

Temat: WIERZĘ W ŁASKĘ SAKRAMENTU

9.30 – Przygotowanie do Eucharystii – litania za starszych i chorych 

10.00 – Eucharystia z sakramentem namaszczenia chorych 

15.00  – /Orle Gniazdo/ Koronka do miłosierdzia i katecheza misyjna.

17.30 – Przygotowanie do Eucharystii – litania za starszych i chorych

18.00 – Eucharystia z sakramentem namaszczenia chorych 

Odwiedziny  chorych  w domach /na zaproszenie indywidualne w uzgodnionych godzinach/

Wprowadzenie na dzień następny: Przynieść grudę ziemi ze swojego podwórka i krzyż który wisi w naszym domu oraz lampion dla naszych zmarłych.

20 maj  2022 r. Szósty dzień  –  PIĄTEK

Temat: CIESZ SIĘ ZIEMIO PODLASKA

9.30 – Przygotowanie do Eucharystii – Koronka przez przyczynę błogosławionych Męczenników Podlaskich

10.00 – Eucharystia z błogosławieństwem naszego dobytku./ modlitwa poświęcenia krzyża/

15.00 – /Dębowica/ Koronka do miłosierdzia i katecheza misyjna.

17.30 – Przygotowanie do Eucharystii – Koronka przez przyczynę błogosławionych Męczenników Podlaskich 

18.00 – Eucharystia z błogosławieństwem naszego dobytku./ modlitwa poświęcenia krzyża/

19.00 – Procesja różańcowa na cmentarz z błogosławieństwem naszych domów

Wprowadzenie na dzień następny: Przynieś zdjęcie swojej matki – zawierzenie i błogosławieństwo Matek na Apelu Jasnogórskim i modlitwa za zmarłe nasze matki/

21 maj  2022 r. Siódmy dzień  –  SOBOTA

Temat: „ WIERZĘ Z MARYJĄ”

PRZYBYCIE ŚWIETYCH ZNAKÓW: KOPI OBRAZU MB KODEŃSKIEJ I RELIKWI MĘCZENNIKÓW PODLASKICH /według formularza nawiedzenia/

11.30 – Modlitewne przygotowanie wraz z procesją wprowadzenia znaków

12.00 – Powitanie znaków – Anioł Pański – Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego wraz  z błogosławieństwem misyjnym dzieci

13.00-15.00 – osobista adoracja i modlitwa przy świętych znakach

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i droga krzyżowa z męczennikami

18.00 – Różaniec za rodziny, osobista modlitwa przy świętych znakach 

19.00 – Czuwanie i postawienie Krzyża Misyjnego, zawierzenie i błogosławieństwo Matek i Apel Jasnogórski 

Wprowadzenie na dzień następny: Przynieś obraz Matki Bożej z twojego domu – zawierzenie i błogosławieństwo

22 maj  2022 r. Ósmy dzień  –  NIEDZIELA

Temat: WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE

8.00 –  Uroczystość dziękczynna za dar kościoła i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich . Poświęcenie pamiątek misyjnych, misyjne błogosławieństwo 

10.00 – Uroczystość dziękczynna za dar kościoła i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich . Poświęcenie pamiątek misyjnych, misyjne błogosławieństwo 

12.00 – Uroczystość dziękczynna za dar kościoła i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich . Poświęcenie pamiątek misyjnych, misyjne błogosławieństwo  i pożegnanie świętych znaków. 

Codziennie o godz. 15.00 przy krzyżu w wiosce modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia i katecheza misyjna

30 minut przed Eucharystią każdego dnia przygotowanie i modlitwa o otwarcie na łaskę Bożego znaku przeżywanego w tajemnicy dnia.