otwarcie dzownnicy

Otwarcie dzwonnicy

Zabytkowa dzwonnica przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie zyskała nowe oblicze. Remont połączony z modernizacją, umożliwił udostępnienie obiektu chętnym parafianom, pielgrzymom i turystom jako wieży widokowej, która stanowić będzie obiekt infrastruktury turystycznej. Do dnia dzisiejszego z tej atrakcji skorzystało już ponad 200 osób. 

We wtorek 28 grudnia 2021 r. o godzinie 9:00 odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej dzwonnicy z udziałem Przewodniczącej Rady Gminy Adamów Anny Bartosiewicz, Wójta Gminy Adamów Karola Ponikowskiego, Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości” Sylwii Romańskiej-Węzik, księży i osób posługujących w parafii oraz licznie zgromadzonych mieszkańców. Uroczystość zaktywizowała grono wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. W wyremontowanym obiekcie Towarzystwo Przyjaciół Adamowa i Okolicy urządziło wystawę poświęconą historii parafii, na której zobaczyć można między innymi kopię aktu erekcyjnego z 1545 r. oraz zapoznać się z dziejami parafialnych dzwonów. Stowarzyszenie Modry Len z Adamowa oraz Członkinie zespołu Polne Kwiaty z Woli Gułowskiej uświetniły otwarcie śpiewem kolęd, a Dom Kultury-Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej zorganizowały drobny poczęstunek.
LOGO.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja pn. „Remont dzwonnicy przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie”  realizowana przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie na obszarze Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” mająca na celu zwiększenie potencjału turystycznego w okolicy poprzez remont połączony z modernizacją zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej”, w ramach umowy nr 01564-6935-UM0313039/21 z dnia 26.07.2021r. z Województwem Lubelskim.

W dokumencie biskupa krakowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa polski Piotra Gamrata z dnia 26 sierpnia 1545 roku zatwierdzającym erekcję kościoła czytamy:

A więc my Piotr z Gamratów z Bożej łaski arcybiskup Świętego Kościoła metropolitalnego w Gnieźnie i katedralnego kościoła krakowskiego biskup mianowany oraz prymas Królestwa Polskiego podajemy do wiadomości wszem wobec i każdemu z osobna obecnym i żyjącym w przyszłości, którzy będą mieli świadomość tego wydarzenia, że gdy Wielmożny pan Hieronim Rusiecki młodszy dworzanin (aulieus) Świętego Królestwa Majestatu, dziedzic i pan miasta Jadaromin niedawno fundowanego i założonego w powiecie radomskim za specjalnym przyzwoleniem Świętego Królewskiego Majestatu pana naszego najłaskawszego i również dziedziczny właściciel wsi Dembowska Wola, Ruszcza, Turzystwo, Czarna zwana Gułowską Wolą i Konorzatka z nowej lokacji oraz wsi Gułów i Dąbrowica lokacji dawnej ogarnięty został uczuciem pobożności, wysłuchał próśb poddanych swoich i mieszkańców osiadłych w mieście i wymienionych wsiach…

(źródło: Dzyr S., Osiński T. Parafia Adamów i jej duszpasterze, Lublin 2008)

Zobacz galerię zdjęć