Materiały na spotkanie synodalne w Bibliotece gminnej dn. 9 grudnia (czwartek) o godz.17:00

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem do pracy osobistej, by na czwartkowym spotkaniu porozmawiać na tematy, które powinny dotyczyć nas wszystkich ze względu na wiarę w Boga i w Jego Kościół. Zgromadzimy się ze względu na odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła.
To, czym chcemy się podzielić, nie powinno wynikać tylko z patrzenia przez swój własny pryzmat, ale ma zawierać w sobie prawdziwą troskę o Kościół. Dlatego ważne jest, by mieć oczy i uszy szeroko otwarte i starać się widzieć zaproponowane tematy szerzej. To spotkanie, to przede wszystkim przestrzeń do wzajemnego słuchania siebie, dzielenia się swoimi doświadczeniami, ale istotne w tym jest poszukiwanie tego, co Duch Święty przez to wszystko chce nam powiedzieć.

Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument.