Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

1 – 7 maja 2023 r.

Poniedziałek 1 V 2023
Dzień powszedni
700   † Jana Jaśkowskiego (4 rocz.).
700   † Helenę Bujak (7 dzień po śmierci).
1630   † Andrzeja Dzido (gregorianka).
1700   † Rozalię, Ignacego i Barbarę Nowickich, Tadeusza, Mariannę, Stanisława i Franciszkę Kalickich, Jerzego Ponikowskiego, Genowefę i Leona Czajków.
1700   † Dusze w czyśćcu cierpiące, of. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.
1700   † Genowefę Alikowską (rozpoczęcie gregorianki).

Wtorek 2 V 2023
Wspomnienie Św. Atanazego, Biskupa i Doktora Kościoła
700   † Zygmunta (imieninowa).
700   † Mariannę i Mariana Garbacików, of. wnuk Patryk i wnuczka Magdalena z rodziną.
1630   † Andrzeja Dzido (gregorianka).
1700 † Anastazję, Adama, rodziców obojga stron.
1700 † Zygmunta Ponikowskiego (imieninowa), zmarłych z rodzin.
1700   † Genowefę Alikowską (gregorianka).

Środa 3 V 2023
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
800   † Zygmunta Józwika, zmarłych z rodz. Józwików i Ponikowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
800   † Stefana Boruca (6 rocz.), zmarłych z rodz. Boruców i Łukasików.
800   † Genowefę Alikowską (gregorianka).
1000   W intencji Ojczyzny.
1000   W intencji Ochotniczej Straży Pożarnej.
1200   † Pelagię, Józefa, Izę, Zenona, Bolesława, Władysława, Wacława, zmarłych z rodziny Manowców, Sławomira Szewczaka, Stanisława, zmarłych z rodziny Budziszewskich, Stefanię i Bolesława Ciepielewskich.
1200   † Andrzeja Dzido (gregorianka).
1330   Poświęcenie pól – Dębowica.
1600   † Jana Dzido, Genowefę i Jana Antoniewiczów.

Czwartek (I miesiąca) 4 V 2023
Wspomnienie Św. Floriana, Męczennika
700   † Zygmunta (imieninowa) i Janusza Burdachów, Adama Józwika, babcie i dziadków z obojga stron.
700   O szczęśliwą operację i szybki powrót do zdrowia dla córki Anety oraz Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Moniki.
1630   † Zygmunta Nowickiego (imieninowa).
1630 † Andrzeja Dzido (gregorianka).
1700 † Genowefę Alikowską (gregorianka).
1800   Bierzmowanie.

Piątek (I miesiąca) 5 V 2023
Dzień powszedni
700   † Czesława, Jerzego, Stefana i Zdzisławę Nowickich.
1630   † Andrzeja Dzido (gregorianka).
1700   † Grzegorza (8 rocz.) i Mariana (32 rocz.) Sowów, Sławomira Nowaka.
1700   † Stanisława (rocz.), Halinę, Henryka i Barbarę Józwików, Józefa i Romana Górczyńskich, Ks. Jana Romaniuka, zmarłych z rodziny
1700   † Genowefę Alikowską (gregorianka).

Sobota (I miesiąca) 6 V 2023
Święto Św. Apostołów Filipa i Jakuba
700   † Stanisława Miturę (imieninowa), rodziców obojga stron.
700   † Irenę, Stanisława i Henryka Okrutników.
1630   † Kunegundę Lemieszek (30 dzień po śmierci).
1630   † Stanisławę Domańską (imieninowa).
1630 † Andrzeja Dzido (gregorianka).
1700 † Stanisława Izdebskiego (imieninowa).
1700   † Genowefę Alikowską (gregorianka).

Niedziela (I miesiąca) 7 V 2023
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
800 Za parafian.
800 † Jana i Józefę Paluchów, Mariannę i Edwarda Jaśkowskich.
800 † Stanisława Biaduna.
800   † Andrzeja Dzido (gregorianka).
1000   † Stefana Grochowskiego (2 rocz.), zmarłych z rodz. Grochowskich i Świdrów.
1000   † Reginę i Stanisława Saranów.
1000   † Genowefę Alikowską (gregorianka).
1200 I Komunia Święta.
1345   Poświęcenie pól – Kolonia Glinne.

1600   † Stanisława Wojciechowskiego (imieninowa).