Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

9–15 stycznia 2023 r.

Poniedziałek 9 I 2023
Dzień powszedni
700   W intencji Panu Bogu wiadomej i dusz w czyśćcu cierpiących.
700   † Tadeusza i Urszulę Baranów.
1600   † Stanisławę, Urszulę Próchniewicz, Mariannę i Franciszka Cąkałów, Stefanię
i Andrzeja Próchniewiczów oraz zmarłych z rodziny.
1600   † Zdzisława Maciejewskiego.
1630   † Elżbietę Baran (gregorianka).

Wtorek 10 I 2023
Dzień powszedni
700   † Jana Jaśkowskiego, Aleksandra Skiba (rocz.), zmarłych z rodz. Jaśkowskich i Skibów, Genowefę Błażko.
700   † Stanisława Skwarka (30 rocz.), zmarłych z rodz. Skwarków, Bolanowskich i Hanusów.
1600   † Halinę Korzeniewską, Dominika Chmielewskiego, zmarłych z rodz. Chmielewskich i Zdunków.
1600   † Ryszarda (25 rocz.) i Elżbietę Kępów, Annę Kochańską.
1600   † Zygmunta Nowickiego (rocz.).
1630   † Elżbietę Baran (gregorianka).

Środa 11 I 2023
Dzień powszedni
700   † Zdzisława Maciejewskiego.
1600   O łaskę zdrowia dla Elżbiety.
1600   † Roberta Garbacika, of. chrzestna Helena.
1630   † Elżbietę Baran, of. Robert z rodziną.
1630   † Elżbietę Baran (gregorianka).

Czwartek 12 I 2023
Dzień powszedni
700   † Roberta Garbacika, of. od uczestników pogrzebu.
700   † Irenę Ciechańską, of. od uczestników pogrzebu.
730   † Elżbietę Baran (gregorianka).
1600   † Aleksandra (18 rocz.), Mariannę i Kazimierza Skibów, Genowefę Błażko, Gabrielę (13 rocz.), Mieczysława, Józefa, Jerzego i Romana Zdunków.
1600   † Zdzisława Maciejewskiego, of. Stefan z rodziną.

Piątek 13 I 2023
Dzień powszedni
700   † Stefana Oleszkiewicza, of. od uczestników pogrzebu.
700   O łaskę zdrowia dla Stanisława.
1600   † Pawła Dzido (rocz.), Stanisława.
1600   † Zdzisława Maciejewskiego.
1630   † Elżbietę Baran (gregorianka).

Sobota 14 I 2023
Dzień powszedni
700   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Marianny Skórka w 90 rocz. urodzin. 
700   † Bogumiłę Turek (30 dzień po śmierci).
1600   † Zygmunta, Andrzeja, Antoniego, zmarłych z rodziny Nowickich, Wiesławę Zajglic.
1600    Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny w dniu urodzin.
1630   † Elżbietę Baran (gregorianka).

Niedziela 15 I 2023
II NIEDZIELA ZWYKŁA
800   † Eugeniusza i Helenę Oleszkiewiczów, Jerzego Przybysza, Mariannę Michalak.
800   † Kazimierza Piętocha (10 rocz.), zmarłych z rodzin.
800   † Elżbietę Baran (gregorianka).
1000   † Ludwika, Franciszka, Bronisławę, Wiktorię, Stanisława, zmarłych z rodz. Majaków, Józwików, Ponikowskich i Nowickich.
1000   † Helenę i Tadeusza Ławeckich, Irenę i Szczepana Świdrów oraz zmarłych z rodzin z obydwu stron.
1200   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w 80 rocz. urodzin.
1200   † Sławomira Bancerza (12 rocz.), zmarłych z rodz. Bancerzów, Gajowników, Grzywaczów i Łukasiewiczów.
1200   Za parafian.
1600   Dziękczynno-błagalna z racji urodzin Amelii i Tymoteusza.