Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

8 – 14 stycznia 2024 r.

Poniedziałek 8 I 2024
Dzień powszedni
700   † Jana Szewczyka, of. Tomek.
1530   † Piotra Kasaka (gregorianka).
1600   W intencji członkiń Koła Żywego Różańca p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
o Boże błogosławieństwo dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych.
1600   † Dusze w czyśćcu cierpiące, of. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.

Wtorek 9 I 2024
Dzień powszedni
700   † Tadeusza Adamskiego, of. Klub Seniora w Adamowie.
1530   † Piotra Kasaka (gregorianka).
1600   † Tadeusza i Urszulę Baranów.
1600   † Halinę Korzeniewską, Dominika Chmielewskiego, zmarłych z rodz. Chmielewskich i Ochników.

Środa 10 I 2024
Dzień powszedni
700   † Jana Jaśkowskiego, Aleksandra Skibę (rocz.), Genowefę Błaszko, zmarłych z rodzin, dusze w czyśćcu cierpiące.
1530   † Piotra Kasaka (gregorianka).
1600   † Jadwigę Golian.
1600   † Ryszarda (26 rocz.), Elżbietę, Jadwigę i Mieczysława Kępów, Annę Kochańską, zmarłych z rodziny.

Czwartek 11 I 2024
Dzień powszedni
700   † Jana Szewczyka, of. nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Wojcieszkowie.
1600   † Danutę Wachnik, of. firma Delta z Warszawy.
1600   † Zygmunta Nowickiego (rocz.).
1630   † Piotra Kasaka (gregorianka).

Piątek 12 I 2024
Dzień powszedni
700   † Danutę Wachnik.
1530   † Piotra Kasaka (gregorianka).
1600   † Genowefę, Wacława, Stanisława i Mariana Kopyściów, Aleksandrę i Stanisława Kąkolów, Henryka Józwika.
1600   † Aleksandra (19 rocz.) i Mariannę Skibów, Gabrielę Zdunek (15 rocz.), zmarłych z rodz. Skibów i Zdunków.

Sobota 13 I 2024
Dzień powszedni

700   † Sławomira Bancerza (13 rocz.), zmarłych z rodziny.
1500   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Natalii Knaziak w 90 rocz. urodzin.
1530    † Piotra Kasaka (gregorianka).
1600   † Jadwigę Golian, of. sąsiadki.
1600   † Mariannę Cąkałę, zmarłych z rodz. Próchniewiczów i Cąkałów.

Niedziela 14 I 2024
II NIEDZIELA ZWYKŁA

800   † Jerzego Przybysza, Helenę i Eugeniusza Oleszkiewiczów, Mariannę Michalak.
800   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla rodziny.
1000   † Piotra Kasaka (1 rocz.).
1000   † Piotra Kasaka (gregorianka).
1200   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Szymona w 18 rocz. urodzin.
1200   † Zygmunta (rocz.), Stanisławę i Henryka Ponikowskich, Zdzisława Włodarczyka, Tomasza Mizaka.
1200   † Helenę, Ludwika, Franciszka, Bronisławę, Wiktorię, Stanisława, zmarłych z rodz. Majaków, Józwików, Ponikowskich i Nowickich, Andrzeja Kostjana.
1600   Za parafian.