Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

8 – 14 maja 2023 r.

Poniedziałek 8 V 2023
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
700   † Stanisława Szczęśniaka (imieninowa).
700   † Stanisława i Urszulę Próchniewiczów, Mariannę i Franciszka Cąkałów, Stefanię i Andrzeja Próchniewiczów, zmarłych z rodzin.
700   † Janinę Wrzosek (7 dzień po śmierci).
1630   † Andrzeja Dzido (zakończenie gregorianki).
1630   † Genowefę Alikowską (gregorianka).
1700   † Stanisława (imieninowa), Genowefę i Sławomira Bancerzów, Zofię i Alfreda Leciewiczów, zmarłych z rodzin.
1700   † Stanisława Golbę (imieninowa), Stanisława Koziołka (imieninowa), zmarłych z rodziny Golbów.
1700   † Stanisławę (imieninowa), Wiktora i Tadeusza Gajów, Adelę, Romualda i Barbarę Dzidów.

Wtorek 9 V 2023
Dzień powszedni
700   † Stanisława.
700   † Stanisława, Bolesława i Ksawerę Piszczów, Stanisława, Krystynę i Marka Foińskich.
1630   † Genowefę Alikowską (gregorianka).
1700   † Jadwigę Burdach (7 dzień po śmierci).
1700   † Ryszarda (6 rocz.) i Kamila Jawoszków, zmarłych z rodz. Jawoszków i Maksymiuków.
1700   † Stanisława (im.), Barbarę, Franciszkę, Ludwika, Zofię, Adama, Zygmunta, Teresę, Małgorzatę, Helenę, rodziców, dziadków, chrzestnych, szwagrów, znajomych, krewnych, sąsiadów z obojga stron, księży, którzy pracowali w naszej parafii, zmarłych z rodz. Maronów, Ponikowskich, Józwików, Sidorów, Wierzbickich i dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 10 V 2023
Dzień powszedni
700   † Stanisława Skórkę (imieninowa).
700   † Stanisławę, Andrzeja i Grzegorza Jóźwiaków.
1630   † Genowefę Alikowską (gregorianka).
1700   † Stanisława i Józefa Józwików, Genowefę, Piotra, Jana, rodziców z obojga stron.
1700   † Stanisławę, Zygmunta i Bogdana Czerwonogrodzkich, Stanisławę, Romana i Krzysztofa Domańskich.

Czwartek 11 V 2023
Dzień powszedni
700   † Andrzeja Kostjana (rocz.).
700   † Stanisława Wierzbickiego, of. mama.
1630   † Genowefę Alikowską (gregorianka).
1700   † Tadeusza Bancerza (30 dzień po śmierci),  of. siostra Alicja.
1700   † Tadeusza Ciołka.
1700   † Marcjannę, Seweryna, Władysława, Wojciecha, Rozalię, Stefana, Romana, Grzegorza, Franciszka, Stanisławę, Zofię, Edmunda, zmarłych z rodz. Sokołowskich, Kwaśniewskich i Majaków.

Piątek 12 V 2023
Dzień powszedni
700   † Tadeusza Bancerza.
700   W intencji Panu Bogu wiadomej.
1630   † Genowefę Alikowską (gregorianka).
1700   † Modestę i Stanisława Ponikowskich.
1700   † Tadeusza Ciołka.

Sobota 13 V 2023
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy

700   † Sewerynę, Wiktora i Adama Józwików, Zdzisława Goździaka.
1630   † Sławomira Zawadzkiego.
1630   † Genowefę Alikowską (gregorianka).
1700† Andrzeja i Eugeniusza Dzidów, Zygmunta, Andrzeja i Antoniego Nowickich, Wiesławę Zajglic.
1700   † Zbigniewa Jaronia (urodzinowa).

Niedziela 14 V 2023
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 
800    † Józefa, Józefę i Agnieszkę Bednarczyków.
800   † Janinę, Annę i Aleksandra (rocz.) Józwików, zmarłych z rodz. Józwików i Kuźniaków.
800    † Genowefę Alikowską (gregorianka).
1000   Rocznica I Komunii Świętej.
1000   † Zofię Adamczyk (imieninowa).
1200   † Zygmunta Józwika (rocz.).
1200   † Zofię i Bolesława Celejewskich, Dariusza Piątka, Tadeusza, Stefanię i Jana Morlów, zmarłych z rodz. Celejewskich, Morlów, Gryglickich i Piątków.
1200   † Mariana Józwika (12 rocz.).
1330   Poświęcenie pól – Gułów.

1600   † Wypominkowa.