Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

7 – 13 grudnia 2020 r.

Poniedziałek
700       † Mariusza Lipka 17 r., rodziców i dziadków z obojga stron, zm. z r. Jaworskich.
700     † Alfredę Dzido gr. 29.
1600    † Alinę Turską 1 r.
1600    † Za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.  

Wtorek – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
700       † Mariannę im., Edwarda Oleszkiewicz, Eugeniusza i Janinę Skurka, zm. z r.
700       † Alfredę Dzido gr. 30 – zakończenie.
1000    † Józefę, Bronisława Rogulskich, zm. braci i siostry oraz Pawła, Patryka i Wincentego Witka.
1600    † Stefanię i Stanisława Grązkar.
1600    † Jana Jastrzębskiego 1 r. 

Środa
630       † Alfredę Dzido, of. uczestnicy pogrzebu.
630       † Helenę, Mariana, Jerzego i Józefa Maciejewskich oraz Krystynę Cąkała.
1600    † Beatę Dzido, of. klasa IV a z rodzicami i wychowawczynią p. Anną Polak.
1600    † Genowefę Kępka, of. rodzina Młodzikowskich.

Czwartek
700       † Alfredę Dzido, of. uczestnicy pogrzebu.
700       † Dz. – bł. w intencji Wojciecha i Andżeliki Saranów, prosząc o Boże bł. i opiekę Matki Bożej na każdy dzień.
1600    † Beatę Dzido, of. Franciszek Dzido.
1600    † Genowefę Kępka, of. uczestnicy pogrzebu.

Piątek
700       † Alfredę Dzido, of. uczestnicy pogrzebu.
700       † Marka Bujalskiego w 30 dz. i Tadeusza.
1600    † Beatę Dzido, of. Matka chrzestna.
1600    † Genowefę Kępka.

Sobota
630       † Beatę Dzido, of. Józef Dzido z rodziną.
630       † Janinę 10 r., Stanisława, Mirosława i Bogdana Włodarczyk, zm. z r. Ozygałów.
1600    † Aleksandrę im., Barbarę, Franciszka, Zofię, Zygmunta, Teresę, Małgorzatę, rodziców i dziadków, chrzestnych, szwagrów, znajomych i krewnych, sąsiadów, księży pracujących w parafii, zm. z r. Maronów, Ponikowskich, Józwików, Sidorów, Wierzbickich.
1600    † Genowefę Kępka, of. Józef Kępka z rodziną.

III  NIEDZIELA ADWENTU – REKOLEKCJE
700      Za parafian
800      † Sewerynę, Wiktorię, Adama Józwików, Janinę i Mieczysława Celińskich, chrzestnych, dziadków, babcie i krewnych z obojga stron.
800      † Alfredę Dzido, of. uczestnicy pogrzebu. 
800    † Teodorę Kosut 12 r., Stanisława Abramka 1 r., Stefana, Jana, Annę z rodz. Kosutów, Mieczysława Cieślaka 24 r. oraz zm. z r. Dzidów, Bisków i Cieślaków
1000   † Adama, Sławomira Ciepielewskich, zm. z r. Manowców i Ciepielewskich.
1000   † Eleonorę Cąkała 8 r., Mieczysława 22 r. i zm. z r.
1100   † Ks. Adama Kotula.
1200   † Stanisława 7 r. i Annę Wojciechowskich.1200   † Antoniego Wierzbickiego, of. chrześnica Agnieszka z rodziną. 
1200  † Mieczysława Dzido, of. Syn Zbyszek z rodziną.   
1600   † Za dusze w czyśćcu cierpiące i wszystkich zm. księży pracujących w naszej parafii.