Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

5 – 11 lutego 2024 r.

Poniedziałek 5 II 2024
Wspomnienie Św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy
700   † Zygmunta, Barbarę, Władysława, Justynę, Albina, Bolesława, Eugeniusza, Jadwigę, Reginę, zmarłych z rodzin Ponikowskich i Józwików.
1600   † Dusze w czyśćcu cierpiące, of. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.
1600   † Halinę (rocz.), Henryka, Barbarę i Stanisława Józwików, Józefa i Romana Górczyńskich, Ks. Jana Romaniuka, Ks. Jana Dudkę, dusze w czyśćcu cierpiące.
1630   † Kazimierę Żebrowską (gregorianka).

Wtorek 6 II 2024
Wspomnienie Św. Pawła Miki  i Towarzyszy, Męczenników
700 O łaskę powrotu do zdrowia dla żony Wandy.
1600 † Jadwigę Golian.
1600 † Zofię Ponikowską (36 rocz.), Henryka i Jerzego Ponikowskich, Jadwigę Zajączkowską, Andrzeja Magnuszewskiego.
1630   † Kazimierę Żebrowską (gregorianka).

Środa 7 II 2024
Dzień powszedni
700 † Józefę, Wawrzyńca, Ryszarda, Janinę, Aleksandra, Jana, Wiesława, Władysława, Stanisława, Stanisławę, zmarłych z rodzin Stępniaków i Maronów.
1600 † Jadwigę Golian, of. siostra z rodziną.
1600 † Tadeusza (rocz.) i Alinę Gontarzów, Jana Facona, Józefa Olejniczaka, zmarłych z rodzin.
1630   † Kazimierę Żebrowską (gregorianka).

Czwartek 8 II 2024
Dzień powszedni
700 † Huberta Burzeckiego (rocz.), zmarłych z rodzin Burzeckich i Cąkałów.
1600 † Krystynę Filipek, of. mieszkańcy Woli Burzeckiej
1600 † Zdzisława Alikowskiego (7 rocz.), rodziców z obojga stron.
1630   † Kazimierę Żebrowską (gregorianka).

Piątek 9 II 2024
Dzień powszedni
700 † Juliannę i Józefa Ponikowskich, Józefę Mizak, zmarłych z rodzin Ponikowskich i Mizaków.
1600 † Jadwigę (2 rocz.) i Stanisława (17 rocz.) Kołodyńskich, of. dzieci.
1600 † Aleksandra, Kunegundę, Lidię i Katarzynę Chabrów, Aleksandrę, Józefa i Elżbietę Baranów, Zofię Oleszkiewicz, zmarłych dziadków i babcie.
1630  † Kazimierę Żebrowską (gregorianka).

Sobota 10 II 2024
Wspomnienie Św. Scholastyki, Dziewicy

700 O szybki powrót do zdrowia dla koleżanki Doroty.
1600 † Zbigniewa Jaronia (19 rocz.).
1600 † Jana Szewczyka, of. syn Jerzy z żoną.
1630 † Jadwigę Golian, of. brat z rodziną.
1630 † Kazimierę Żebrowską (gregorianka).

Niedziela 11 II 2024
VI NIEDZIELA ZWYKŁA
800 † Eugeniusza, Helenę, Michała i Katarzynę Oleszkiewiczów, Jerzego Przybysza, Mariannę Michalak.
800 † Kazimierę Żebrowską (gregorianka).
1000 † Genowefę (25 rocz.), Helenę (28 rocz.), Janusza (4 rocz.), Adolfa, Stanisława i Wiktora Młodzikowskich, Jana i Dariusza Pycków, Jerzego Dzido, Tomasza Kowala, zmarłych z rodziny.
1000   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla rodziny.
1200 † Leokadię, Bronisława i Krystynę Zdunków.
1200   † Zenona Łuczkowskiego (2 rocz.), of. żona i córki z rodzinami.
1600   Za parafian.