Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

4 – 10 stycznia 2021 r.

Poniedziałek
700       † Beatę Dzido, of. uczestnicy pogrzebu.
700     † Edmunda i Aleksandrę Ajdakowskich, Paulinę Garbacik, zm. z r. Pawlików.
1600    † Za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.
1600    † Mieczysława Dzido, gr. 4.

Wtorek
700       † Jadwigę, Zygmunta Burzeckich, zm. z r. Burzeckich i Cąkałów.   1600    † Mieczysława Ozygałę, of. rodzina Oleszkiewiczów.
1600    † Mieczysława Dzido, gr. 5.

Środa UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
700       † Mariannę, Jana, Stefanię, Henryka, Stanisława Nowickich.
800       † Eugeniusza, Helenę Oleszkiewiczów, Jerzego, Florentynę Przybyszów, Mariannę Michalak.
800       † Mieczysława 22 r. i Janinę Celińskich, Eugeniusza, Irenę, Bogdana Grzywacz, Gabrielę i Roberta Pucyk.
1000    † Beatę Dzido, of. uczestnicy pogrzebu.
1000    † Waldemara i Jana Firus.
1100    Dz. – bł. o zdrowie, opiekę Matki Bożej w 70 r. urodzin Seweryna oraz Boże bł. dla dzieci i wnuków.
1200    † Stanisława, Mariannę, Józefa, Jadwigę, zm. z r. Gajowników i Ponikowskich.
1600    † Mieczysława Dzido, gr. 6.

Czwartek
700       † Mieczysława Ozygałę, of. Zarząd Spółki i pracownicy PKS S.A. w Łukowie.
1600   
1600    † Mieczysława Dzido, gr. 7.

Piątek
700       † Mieczysława Ozygałę, of. koledzy: Wiesław, Ryszard i Tadeusz.
700     † Za zm. rodziców: Juliannę, Józefa Ponikowskich, Annę i Jana Mizak, za zm. siostry i braci.
1600    † Krystynę Węgłowską, of. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.
1600    † Mieczysława Dzido, gr. 8.

Sobota
700       † Mieczysława Ozygałę, of. Anna Pazura z rodziną.
1600    † Mieczysława Dzido, gr. 9.
1600    † Ryszarda w 23 r., Elżbietę, Jadwigę, Mieczysława Kępów, Annę Kochańską i zm. z rodziny.

NIEDZIELA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
700       † Adama Burdacha, of. rodzina Wierzbickich
800       † Genowefę Kępka.
800       † Mieczysława Dzido, gr. 10.
800       † Honoratę i Jana Zdunek.
1000    † Jana Jaśkowskiego, Aleksandra Skiba r. i zm. z rodzin.
1000    † Beatę Dzido, of. uczestnicy pogrzebu.
1000    † Zygmunta Nowickiego r.
1100    Dz.-bł. z okazji urodzin Amelii i Tymoteusza.1200    Dz.-bł. w 6 r. ślubu Aldony i Huberta z prośbą o Boże bł. dla nich i ich dzieci.
1200   † Zofię 4 r. i Mieczysława Jawoszek, Tadeusza i Teodorę Tęcza. 
1200   † Andrzeja Tymińskiego, of. rodzina Gajowników. 
1600    Dziękczynna za uzdrowienie córki Emilii i z okazji urodzin z prośbą o potrzebne łaski.
1600    Za parafian.