Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

22 – 28 kwietnia 2024 r.

Poniedziałek   22 IV 2024
Dzień powszedni
700 † Jana Barana.
1630 † Stanisława Salę (30 dzień po śm.), of. pracownicy Domu Pomocy w Anielinie.
1630 † Sabinę Nowicką (gregorianka).
1700 † Władysławę Golik (16 rocz.), zmarłych z rodzin Golików, Duczkowskich i Maciejewskich.
1700 † Mariana, Michalinę, zmarłych z rodzin Sadłów i Siwców.

Wtorek 23 IV 2024
Uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męcz., Głównego Patrona Polski

700 † Jana Barana.
1630 † Sabinę Nowicką (gregorianka).
1700 † Ksawerę (5 rocz), Bolesława i Stanisława Piszczów, Wincentego Dzido, Martę i Henryka Tomczaków, Janinę Kosut.
1700   † Małgorzatę Cieślak (4 rocz.), zmarłych z rodzin Patkowskich, Dzidów i Ciołków.

Środa 24 IV 2024
Dzień powszedni

700 † Jana Barana.
1630 † Sabinę Nowicką (gregorianka).
1700 Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Sylwiny Skórki w 90 rocz. urodzin.
1700   † Jerzego Ozygałę (imieninowa), of. córka Ilona z rodziną.

Czwartek 25 IV 2024
Święto Św. Marka Ewangelisty
700 † Jana Barana, of. nauczyciele Zespołu Szkół w Adamowie.
1630 † Sabinę Nowicką (gregorianka).
1700 Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mileny i Mariusza Sadłów w 5 rocz. ślubu.
1700   † Stanisława, Józefa, Zofię, Józefa, zmarłych z rodziny Józwików, Genowefę Nowicką, dziadków i babcie z obojga stron, Marzenę Kardas.

Piątek 26 IV 2024
Dzień powszedni

700 W intencji Panu Bogu wiadomej.
1630 † Sabinę Nowicką (gregorianka).
1700 † Krystynę Filipek, of. Urszula z rodziną.
1700   † Janinę, Aleksandra, Władysława, Stanisława, Jana, Wiesława, Stanisławę, zmarłych z rodziny Maronów, Józefę, Wawrzyńca, Ryszarda, Marię, zmarłych z rodziny Stępniaków.

Sobota 27 IV 2024
Dzień powszedni

700 † Irenę i Jerzego Ciechańskich.
730 † Sabinę Nowicką (gregorianka).
1630 † Henryka i Henrykę Paniaków, rodziców z obojga stron.
1700 † Mariana i Mariannę (1 rocz.), Roberta (2 rocz.) Garbacików.
1700   † Szymona, Feliksę, Hieronima i Sylwina Dzidów, zmarłych z rodzin.

Niedziela 28 IV 2024
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
800 † Jerzego Zdunka.
800   † Jerzego (rocz.) i Irenę Ciechańskich, rodziców z obojga stron, Leszka Sprawkę.
1000 † Józefa Barana (rocz.).
1000   † Sabinę Nowicką (gregorianka).
1200 Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla Emilii w 30 rocz. urodzin.
1200 Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Martyny i Cezarego Sitarskich w 2 rocz. ślubu.
1200   † Krystynę i Stanisława Dzidów, zmarłych z rodz. Dzidów, babcie i dziadków.
1330 Poświęcenie pól – Glinne.
1600   Za parafian.