Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

30 października – 5 listopada 2023 r.

Poniedziałek 30 X 2023
Dzień powszedni
700 † Stanisława (rocz.) i Genowefę Kępków.
1600   W intencji Panu Bogu wiadomej.
1600   † Stanisława Dzido (zakończenie gregorianki).
1700   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Danuty i Krzysztofa w 30 rocz. ślubu.
1700   † Janinę Golian, of. członkinie KŻR p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.

Wtorek 31 X 2023
Dzień powszedni
700 † Genowefę Suska.
1600 † Jerzego Ozygałę, of. uczestnicy pogrzebu.
1700 † Stanisława Skórkę, zmarłych z rodzin Skórków i Sempochów.
1700 † Wiesławę Janczak, of. syn Jerzy z rodziną.

Środa 1 XI 2023
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
800 † Stanisława Miturę (8 rocz.).
800 † Stanisława Hanusa (rozpoczęcie gregorianki).
800 Za parafian.
1000 † Genowefę, Czesława, Andrzeja, Zbigniewa, Stanisława i Marię Rybarczyków.
1000 † Genowefę Suska, of. uczestnicy pogrzebu.
1200 † Mariannę i Edwarda Jaśkowskich, Jana i Józefę Paluchów, Stanisława i Stefanię Grązków.
1200 † Franciszkę, Jerzego, Bronisławę, Antoniego, Leszka, zmarłych z rodziny Nowickich, Elżbietę, Aleksandrę, Józefa, zmarłych z rodziny Baranów, Zofię Oleszkiewicz, Ks. Prałata Stanisława Dzyra, Janinę Chmielak.
1200 † Genowefę, Edwarda i Stanisława Bisków.

Czwartek (I miesiąca) 2 XI 2023
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
700 † Eugeniusza i Helenę Oleszkiewiczów, Jerzego Przybysza, Genowefę i Felicjana Chojętów, Mariannę Michalak.
700 † Janinę Wrzosek, of. uczestnicy pogrzebu.
1000 † Franciszkę, Jerzego, Bronisławę, Antoniego, Leszka, zmarłych z rodziny Nowickich, Elżbietę, Aleksandrę, Józefa, zmarłych z rodziny Baranów, Zofię Oleszkiewicz, Ks. Prałata Stanisława Dzyra, Janinę Chmielak.
1500 † Reginę i Stanisława Saranów, Genowefę i Józefa Krogulców, zmarłych z rodzin Ciepielewskich i Saranów.
1500 † Wiesławę Janczak, of. uczestnicy pogrzebu.
1530 † Stanisława Hanusa (gregorianka).

Piątek (I miesiąca) 3 XI 2023
Dzień powszedni
700 † Romana, Aleksandra, Janinę, Stanisława, Kazimierza, Józefa, zmarłych z rodz. Kołodziejczyków i Górczyńskich.
1500 † Reginę, Jana, Władysławę, Czesława, Henrykę i Zdzisława Oleszkiewiczów, Jana i Franciszkę Ponikowskich, Zygmunta Józwika.
1500 † Mariana i Mariannę Garbacików, of. uczestnicy pogrzebu.
1530 † Stanisława Hanusa (gregorianka).

Sobota (I miesiąca) 4 XI 2023
Wspomnienie Św. Karola Boromeusza, Biskupa

700 † Helenę Bujak, of. wnuczkowie Marta i Marcin z rodzinami.
1500 † Henryka, Katarzynę, Stanisława i Jana Baranów, Anielę, Bolesława, Edwarda, Leokadię i Aleksandra Szymanków, Henryka Trendaka, Teresę Wileńską, Mariannę i Zygmunta Kołtunów.
1500 † Zbigniewa Rybarczyka, of. dzieci i wnuki.
1530   † Stanisława Hanusa (gregorianka).

Niedziela (I miesiąca) 5 XI 2023
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
800 † Barbarę, Zbigniewa i Kazimierę Gontarzów, Łucję i Tadeusza Tymińskich, sąsiadów, znajomych, dusze w czyśćcu cierpiące.
800 † Janinę Golian, of. uczestnicy pogrzebu.
800   † Stanisława Hanusa (gregorianka).
1000 Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Oli w 40 rocz. urodzin.
1000   † Teresę Ozygałę, Ludwikę, Józefa i Michalinę Bolanowskich, zmarłych z rodz. Hanusów i Ozygałów.
1200 † Janinę, Henryka, Karolinę, Michała, Jadwigę i Edwarda Skurków, Eleonorę i Józefa Piotrowskich.
1200   † Alinę i Ryszarda Kasaków, Genowefę i Jana Alikowskich, babcie i dziadków obojga stron.
1600   Za parafian.

Różaniec: w poniedziałek i wtorek o godz. 16.30.