Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

24 – 30 kwietnia 2023 r.

Poniedziałek 24 IV 2023
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
700   † Małgorzatę Cieślak (3 rocz.), Janinę Cecotkę, zmarłych z rodz. Patkowskich i Dzidów.
700   † Elżbietę Baran, of. od uczestników pogrzebu.
1630   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Daniela, Wojciecha, Karola, Jakuba i ich rodzin.
1630   † Andrzeja Dzido (gregorianka).
1700   † Franciszka Domańskiego.

Wtorek 25 IV 2023
Święto Św. Marka, Ewangelisty
700   † Stanisława Wierzbickiego.
1630   † Andrzeja Dzido (gregorianka).
1700   † Wacława, Emilię i Kazimierza Mućków.
1700   † Piotra Kasaka, of. córka Katarzyna z rodziną.

Środa 26 IV 2023
Dzień powszedni
700   † Janinę, Aleksandra, Władysława, Stanisława, Jana, Wiesława, Stanisławę, zmarłych z rodziny Maronów, Józefę, Wawrzyńca, Ryszarda, Marię, zmarłych z rodziny Stępniaków.
700   † Jana Filipka.
1630   † Andrzeja Dzido (gregorianka).
1700   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  dla Sebastiana i Iwony w 15 rocz. ślubu.
1700   † Jana, Jerzego i Tadeusza Lipińskich, of. siostrzenica Magdalena.

Czwartek 27 IV 2023
Dzień powszedni
700   † Urszulę Próchniewicz, of. rodzina.
700   † Mariannę i Mariana Garbacików (7 dzień po śmierci).
1630   † Andrzeja Dzido (gregorianka).
1700   † Sylwina, Heronima, Feliksę i Szymona Dzidów.
1700   † Adama Czyżo, rodziców z obojga stron, Rafała Oleksińskiego.

Piątek 28 IV 2023
Dzień powszedni
700   † Genowefę, Wacława, Stanisława i Mariana Kopyściów, Henryka Józwika, zmarłe babcie i dziadków.
700   † Jana Wadasa, of. od uczestników pogrzebu.
1630   † Andrzeja Dzido (gregorianka).
1700   † Roberta Garbacika (1 rocz.).
1700   † Helenę Józwik.

Sobota 29 IV 2023
Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy i Doktora Kościoła, Patronki Europy
700   † Feliksa (15 rocz.) i Ksawerego Sobieszków, rodziców obojga stron.
1630   † Andrzeja Dzido (gregorianka).
1700   † Zofię Goławską.
1700   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  dla Elżbiety i Krzysztofa w 30 rocz. ślubu oraz dla Mai w 18 rocz. urodzin.
1700   Dziękczynno-błagalna w 10 rocz. ślubu Natalii i Piotra.

Niedziela 30 IV 2023
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA (NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA)
800   Dziękczynno-błagalna w 18 rocz. urodzin Kacpra.
800   † Jerzego i Irenę Ciechańskich, rodziców z obojga stron, Leszka Sprawkę.
800   † Bronisława Witka (7 rocz.).
1000   † Helenę (urodzinowa) i Ludwika Józwików.
1000   † Rodziców: Adelę i Władysława Lipińskich, Ludwikę i Stanisława Nowickich, zmarłych z rodziny.
1200   † Barbarę i Jana Pyszczaków, zmarłych z rodziny.
1200   † Krystynę i Stanisława Dzidów, zmarłych z rodziny.
1200   † Andrzeja Dzido (gregorianka).
1330   Poświęcenie pól – Orle Gniazdo.
1600   Za parafian.