Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

23 – 29 sierpnia 2021 r.

Poniedziałek
700    † Jana Facona, of. uczestnicy pogrzebu.
700    † Jakuba Szczepaniaka  – 7 dz.
1700    † Krystynę Burdach, gr 23.
1700    † Łucję Tymińską, of. uczestnicy pogrzebu.

Wtorek
700    † Łucję Tymińską,  of.wnuczka Małgorzata z rodziną.
1700    † Krystynę Burdach, gr. 24.

Środa
700    † Łucję Tymińską of. brat Adam.
1700    † Kazimierę Wrzosek, of.współpracownicy chłodni Adamów.
1700    † Krystynę Burdach, gr. 25.

Czwartek
700    † Łucję Tymińską, of. uczestnicy pogrzebu.
700    † Józefa, Juliannę, Stanisławę, Jerzego z r. Józwików, Wiktorię i Stanisława z r. Araźnych.
1000     † Henryka Józwika 12 r. Waldemara i Adolfa Miłoszów.
1700    Dz.bł.o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla sióstr z KRK, a za zm. siostry o łaskę nieba.
1700     Krystynę Burdach, gr. 26.

Piątek
700    † Janusza Burzeckiego,  of. Paulina i Kacper.
700    † Krystynę Dzido 3 r. i zm. z rodziny.
1700    † Krystynę Burdach, gr. 27.
1700    † Tadeusza Kalickiego 50 r., Stanisława, Franciszkę, Mariannę Kalickich, Ignacego, Barbarę, Rozalię Nowickich, Jerzego Ponikowskiego

Sobota
700    † Adelę Godlewską im.
700    † Krystynę Burdach, gr. 28.
1700    Dz. Bł. o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę M.B. w 1 r. ślubu Pauliny i Kamila oraz 3 r. ślubu Anny i Pawła.
1700    † Jana Ponikowskiego w 4 r., Jarosława, Mariannę, Bolesława z r. Ponikowskich oraz zm. z r. Gajowników

XXII  NIEDZIELA ZWYKŁA
800    † Jerzego Zdunek 20 r.
800    † Mariannę 25 r. Juliana, Ryszarda Koziołków.
800     Za parafian.
1000    † Zbigniewa Sprychę w 29 r. zm. z r. Sitarskich, Ponikowskich i Kasaków.
1000    † Krystynę Burdach  gr. 29.
1600    † Teresę, Jana i Sławomira Józwików, Józefa Żurawskiego, Franciszkę i Franciszka Ponikowskich.