Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

28 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r.

Poniedziałek
700       † Beatę Dzido, of. uczestnicy pogrzebu.
700     † Franciszkę 14 r., Krystynę Cąkałów, zm. dziadków z obojga stron.
1600    † Mieczysława Ozygała, of. Janusz z rodziną.
1600    † Genowefę Kępka, of. siostra Teresa.

Wtorek
700       † Beatę Dzido, of. pracodawca i koleżanki.
700       † Kazimierza Wesołowskiego 12 r.
1600    † Tomasza Gregorczyk, Dariusza Pieniążek, Teodorę, Bolesława, Józefa, Joannę, zm. z r. Zambrzyckich, Mariannę Panak, Mariannę, Bolesława, Henryka, Stefana, Czesława z Dzidów.
1600    † Mieczysława Ozygała, of. rodzina Koziołków.

Środa
700       † Eugeniusza i Andrzeja Dzido.
1600    † Mieczysława Ozygała, of. rodzina Ozygała,Ofiara,Gołda,Włydyga z Katowic.
1600    † Eugeniusza, Edwarda, Mariannę, Oleszkiewiczów, zm. z r. Skurków, Oleszkiewiczów, Pycków i Dzidów.  

Czwartek
700       † Bolesława, Stefanię Cąkała, rodziców z obojga stron.
1700    † Teresę Nowicką, of. uczestnicy pogrzebu.
1700    † Za parafian

Piątek NOWY ROK UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYJI
800       Za parafian.
800       O Boże błogosławieństwo, zdrowie w Nowym Roku dla synów i ich rodzin.
800       † Feliksa Biaduń 10 r., zm. z r. Kowalewskich, Ruścińskich, Myków.
1000    † Beatę Dzido, of. uczestnicy pogrzebu.
1000   † Agnieszkę Bednarczyk.
1100    † Adama Burdacha, of. rodzina Tronowskich.
1200    † Mieczysława Dzido, gr. 1.
1200    † Mieczysława Ozygała, of. rodzina Przybyszów.
1600    Dz. – bł. w 90 r. urodzin i imienin Mieczysława Chmielewskiego.

Sobota
700       † Henryka, Emilię, Janinę, Jerzego, Sławomira, Zofię, Mariusza, zm. z r. Redzików, Zofię, Piotra Kot.
1600    † Mieczysława Dzido, gr. 2.
1600    † Beatę Dzido, of. uczestnicy pogrzebu.

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
700         
800          † Genowefę Kępka im., of. uczestnicy pogrzebu.
800          † Ryszarda 4r., Mariannę, Juliana Koziołków.
1000       † Beatę Dzido, of. rodzina Burdach.
1000       † Mieczysława Dzido, gr. 3.
1100       † Adama Burdacha, of. Elżbieta i Jarosław Facon.
1200       † Kazimierę, Edmunda Dziudzik, zm. z r. Dziudzików, Osieckich, Nowickich. 
1200     † Genowefę im., Edwarda, Mariana, Tadeusza Tuchowskich, Sewerynę, Aleksandra Golbów, dziadków z obojga stron. 
1600       Za parafian