Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

27 stycznia – 2 lutego 2020 r.

Poniedziałek 27.01.2020
700       † Teresę Ozygała   ucz. pg.
700       † Mariannę, Urbana Józwik|
1600     † Roberta Bujaka   ucz. pg.
1600     Dz.-bł. w 15 r. ur. bliźniaków oraz Boże bł.

Wtorek 28.01.2020
700       † Agnieszkę Bednarczyk   ucz. pg.
1600     † Jana Nowickiego  ucz. pg.
1600     † Teresę Ozygała  ucz. pg.

Środa 29.01.2020
700       † Władysława 5r, Zuzannę, Edytę, Sylwię, Katarzynę zr. Pieńkoszów, Wróblewskich, Dziudzików i dusze w czyśćcu cierpiące
1600     † Teresę Ozygała    ucz. pg.
1600     Dz.-bł. w 6 r. ur. Marcela

Czwartek 30.01.2020
700       † Agnieszkę Bednarczyk  ucz. pg.
700       † Jarosława Ponikowskiego 5r.
1600     † Roberta Bujaka  ucz. pg.
1600     † Mariannę 2r, Edwarda Oleszkiewiczów, Eugeniusza, Janinę Skurków, dziadków i babcie z obydwu str.

Piątek 31.01.2020
700       † Jana Nowickiego   ucz. pg.
1600     † Roberta Bujaka   ucz. pg.
1600     † Teresę Ozygała  gr. 1

Sobota 1.02.2020
700      Dz.-bł. w 18 r. ur. Julii
700       † Teresę Ozygała  gr. 2
1600     Dz.-bł. w 90 r ur. Zdzisławy Szczęśniak
1600     † Stanisławę 8r, Bolesława Facon i zr.

Niedziela OFIAROWANIE PAŃSKIE 2.02.2020
800       † Teresę Ozygała   gr. 3
800       † Adama Czyżo 1r.
800       Dz.-bł. o zdrowie, Boże bł., opiekę MB oraz pomyślne zdanie sesji dla córki
1000     † Jana Jaśkowskiego
1000     † Anastazję Burdach, rodziców obojga str. i dusze w czyśćcu cierpiące
1200     † Zygmunta, Jana, Janinę, Barbarę, Justynę, Władysława, Albina, Bolesława, Eugeniusza, Jadwigę, Reginę zr. Józwików, Ponikowskich, Maronów
1200     † Andrzeja Goławskiego 10r, zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły of. nauczyciele i pracownicy ZS w Adamowie
1200     Dz.-bł. o zdrowie dla członków KŻR MB Gromnicznej, o życie wieczne dla zm.
1600     za parafian