Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

25 września – 1 października 2023 r.

Poniedziałek 25 IX 2023
Dzień powszedni
700   † Zdzisławę, Czesława, Jerzego i Stefana Nowickich.
700   † Józefa Barana, of. uczestnicy pogrzebu.
1630   † Zdzisława Maciejewskiego (gregorianka).
1700   † Stefanię i Bolesława Cąkałów.
1700   † Jana Lipińskiego, of. uczestnicy pogrzebu.

Wtorek 26 IX 2023
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej
700   † Sławomira Cąkałę (10 rocz.), Edwarda, Natalię, Bolesława, Stefanię, zmarłych z rodz. Ozygałów i Cąkałów.
1630   † Zdzisława Maciejewskiego (gregorianka).
1700   † Izabelę Dzido (8 rocz.).
1700   † Helenę Józwik, of. uczestnicy pogrzebu.

Środa 27 IX 2023
Wspomnienie Św. Wincentegoa Paulo, Kapłana
700   † Zofię Goławską, of. uczestnicy pogrzebu.
1630   † Zdzisława Maciejewskiego (gregorianka).
1700   † Urszulę Próchniewicz (1 rocz.).
1700   † Stanisława Wierzbickiego, of. uczestnicy pogrzebu.

Czwartek 28 IX 2023
Wspomnienie Św. Wacława, Męczennika
700   † Kunegundę Lemieszek, of. uczestnicy pogrzebu.
1630   † Zdzisława Maciejewskiego (gregorianka).
1700   † Zbigniewa Dzido (rocz.).
1700   † Sabinę Nowicką, of. uczestnicy pogrzebu.

Piątek 29 IX 2023
Święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
700   † Tadeusza Bancerza, of. uczestnicy pogrzebu.
1630   † Zdzisława Maciejewskiego (gregorianka).
1700   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jasia w 3 rocz. urodzin i Michała z racji imienin.
1700   † Stanisława Wierzbickiego, of. uczestnicy pogrzebu.

Sobota 30 IX 2023
Wspomnienie Św. Hieronima, Kapłana i Doktora Kościoła

700   † Adama Chmielewskiego (30 dzień po śmierci).
1630   † Janinę Golian.
1630   † Zdzisława Maciejewskiego (zakończenie gregorianki).
1700   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Kingi w 18 rocz. urodzin.
1700   † Genowefę i Aleksandra Młodzikowskich, Janinę i Zygmunta Turów.

Niedziela 1 X 2023
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
800   Dziękczynno-błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marty i jej rodziny.
800   † Leszka Nowickiego (15 rocz.), zmarłych z rodz. Wojtasiów i Nowickich.
1000   Dziękczynno-błagalna w 1 rocz. ślubu Karoliny i Tomasza.
1000   † Mariana (32 rocz.) i Grzegorza Sowów, rodziców z obojga stron.
1200   † Leokadię i Aleksandra Pycków, zmarłych z rodz. Alikowskich, Pycków i Bancerzów.
1200   † Jacka Rosika, Tomasza Jeziorskiego, Romana Śliwińskiego, Pawła Lesińskiego.
1200   Dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla członków Kółka Różańcowego p.w. Matki Bożej Różańcowej.
1600   Za parafian.
1600   † Stanisława Dzido (rozpoczęcie gregorianki).