Intencje mszalne w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Adamowie

21 – 27 września 2020 r.

Poniedziałek 21.09.2020 – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTAOŁA I EWANGELISTY.
700     † Krzysztofa Dzido, of. uczestnicy pogrzebu.
1700  † Czesławę Józwik, gr. 21.
1700  † Ewę Wieliczko ur.

Wtorek 22.09.2020 – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W SIEDLCACH
700     † Stefanię, Bolesława Cąkała, Sławomira, Zbigniewa Schodolskiego.
700     † Delfinę r. i Małgorzatę Ponikowską, ks. Franciszka Zapadka, Elżbietę Sadowską.
1700  † Czesławę Józwik, gr. 22.
1700  Dz. – bł. w 6 rocznicę urodzin Filpka.

Środa 23.09.2020
700     † Zdzisławę, Czesława, Stefana, Jerzego Nowickich.
1700  † Czesławę Józwik, gr. 23.
1700  † Ryszarda 10 r., Józefę, Wawrzyńca, Janinę, Aleksandra, zm. z r. Stępniaków i Maronów.

Czwartek 24.09.2020
700     † Czesławę Józwik, gr. 24.700     † Bożenę i Adama Józwików.
1700  † Bolesława, Irenę, Tadeusza, Helenę, Adama, Jakuba z rodzin Pycków, zm. z r. Szurkowskich, Bosków, Kaliszuków.
1700  † Izabelę Dzido 5r., Stanisława Domańskiego, Stanisławę, Kazimierę, Apolonię Bluszcz.

Piątek 25.09.2020
700     † Salomeę, Piotra, Klausa, Huberta, Roberta, Antoniego Dzido.
700     † Czesławę Józwik, gr. 25.
1700  † Elżbietę Sadowską r., ks. Franciszka Zapadka, Delfinę i Małgorzatę Ponikowskich.
1700  † Małgorzatę Cieślak, of. chór z Panią organistką.

Sobota 26.09.2020
700     † Jacka Rudzińskiego, of. pracodawca i koledzy.
700     Dz. – bł. w 40 rocznicę ślubu Jolanty i Zbigniewa z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie.
700     † Czesławę Józwik, gr. 26.
1700  Ślub.

XXVI  Niedziela zwykła 27.09.2020
800     † Zofię i Czesława Nowickich.
800   † Zbigniewa Dzido 13r.
800   † Czesławę Józwik, gr. 26.
1000  Dz. – przebłagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej dla Ryszarda Gajownika i jego rodziny.
1000  † Edwarda Nowickiego, rodziców, zm. z r. Nowickich, Dzidów, Pycków.
1200  † Sławomira Cąkałę.
1200 Dz. – bł. w 18 rocznicę urodzin Agaty Grochowskiej, o opieką Matki Bożej i św. Antoniego.
1200 Za parafian.
1600  Dz. – bł. o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Tobiasza w 1 rocznicę urodzin, oraz dla jego rodziców.